Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно договоров хранения; инвентаризации активов и обязательств; средств бюджетных учреждений

Относительно договоров хранения; инвентаризации активов и обязательств; средств бюджетных учреждений   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.03.2015 р. N 14-04/2-5321

   Державна казначейська служба України розглянула звернення <...> та у межах компетенції повідомляє.
   
   До питань 1, 3, 5
   
   Статтею 936 Цивільного кодексу України (далі - Кодекс) передбачено, що за договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності.
   
   Договір зберігання, за яким зберігач зобов'язується прийняти річ на зберігання в майбутньому, має бути укладений у письмовій формі, незалежно від вартості речі, яка буде передана на зберігання (ст. 937 Кодексу).
   
   Матеріальні цінності, які перебувають у тимчасовому розпорядженні установи, на підставі укладання договорів, відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (додаток 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. N 611, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.07.2013 р. за N 1214/23746), обліковуються на позабалансовому рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні".
   
   До питання 2
   
   Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. N 879, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.10.2014 р. за N 1365/26142 (далі - Положення), визначає порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань та оформлення її результатів.
   
   Пунктом 5 розділу I Положення визначено, що інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Під час інвентаризації активів і зобов'язань перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка. При цьому забезпечуються установлення лишку або нестачі активів шляхом зіставлення фактичної їх наявності з даними бухгалтерського обліку.
   
   Виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю активів і зобов'язань та даними бухгалтерського обліку регулюються підприємствами в такому порядку, зокрема, нестача цінностей понад норми природного убутку, а також втрати від псування цінностей списуються з балансу та відносяться на рахунок винних осіб у розмірі, визначеному відповідно до законодавства, у разі якщо винні особи не встановлені, вони зараховуються на позабалансовий рахунок до моменту встановлення винних осіб або закриття справи згідно із законодавством (п. 4 розділу IV Положення).
   
   До питання 4
   
   Відповідно до частини четвертої статті 16 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс) бюджетна установа не має права здійснювати запозичення у будь-якій формі (крім випадків, передбачених цим Кодексом) або надавати юридичним чи фізичним особам кредити з бюджету (якщо не встановлено відповідні бюджетні призначення на надання кредитів з бюджету).
   
   До питання 6
   
   Згідно з частиною четвертою статті 13 Кодексу власні надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету.
   
   Благодійні внески, гранти та дарунки належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень.
   
   Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб, відносяться до другої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ.
   
   Частиною п'ятою статті 56 Кодексу визначено, що усі надходження бюджету та витрати бюджету мають відображатися на рахунках у хронологічному порядку відповідно до встановленої законодавством процедури. Усі бухгалтерські записи мають підтверджуватися документально.
   
   Пунктом 11.16 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 р. N 1407, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.01.2013 р. за N 130/22662, та пунктом 12.7 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. N 938, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.09.2012 р. за N 1569/21881, визначено, що у разі проведення операцій розпорядниками бюджетних коштів у натуральній формі відповідно до законодавства зазначені операції проводяться у межах планових показників та відображаються у бухгалтерському обліку виконання бюджету. Розпорядники бюджетних коштів не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Державної казначейської служби України довідку про надходження у натуральній формі.
   
    Заступник Голови
   
Т. Грицун

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам