Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно финансовых обязательств распорядителей (получателей) бюджетных средств

Относительно финансовых обязательств распорядителей (получателей) бюджетных средств   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.07.2013 р. № 17-08/1343-15408
   
   Державна казначейська служба України (далi — Казначейство України) розглянула листи <...> i в межах компетенцiї повiдомляє наступне.
   
   Пунктом 2.4 Порядку реєстрацiї та облiку бюджетних зобов’язань розпорядникiв бюджетних коштiв та одержувачiв бюджетних коштiв в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.03.2012 № 309, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20.03.2012 за № 419/20732 (далi — Порядок), визначено, що розпорядники бюджетних коштiв протягом 7 робочих днiв з дати прийняття ними до виконання бюджетного фiнансового зобов’язання, якщо iнше не передбачено бюджетним зобов’язанням, але не пiзнiше останнього робочого дня мiсяця, подають до вiдповiдного органу Казначейства України Реєстр фiнансових зобов’язань розпорядникiв (одержувачiв) бюджетних коштiв (далi — Реєстр) за формою згiдно з додатком 2 на паперових (у двох примiрниках) та електронних носiях, а також оригiнали документiв або їх копiї, засвiдченi в установленому порядку, що пiдтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та бюджетного фiнансового зобов’язання.
   
   Згiдно з Порядком заповнення Реєстру у графi «Примiтка» зазначається iнформацiя про зареєстроване бюджетне фiнансове зобов’язання, що не вiдображена в iнших графах (термiн погашення бюджетного фiнансового зобов’язання, дата прийняття розпорядником бюджетних коштiв до виконання бюджетного фiнансового зобов’язання). У разi надання попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства щодо взяття та/або реєстрацiї бюджетних зобов’язань (бюджетних фiнансових зобов’язань) або оформлення протоколу про порушення бюджетного законодавства вiдповiдно до статтi 118 Бюджетного кодексу України у графi «Примiтка» робиться вiдмiтка про попередження/протокол (номер та дата).
   
   Дата погашення бюджетного фiнансового зобов’язання визначається вiдповiдно до умов укладеного договору або iнших документiв, що пiдтверджують факт узяття бюджетного фiнансового зобов’язання (акти виконаних робiт, термiн виплати заробiтної плати або сплати податкiв тощо).
   
   На 30-й день пiсля закiнчення термiну обов’язкового платежу згiдно з укладеними договорами або якщо дата платежу не визначена пiсля отримання пiдтвердних документiв за отриманi товари, виконанi роботи, наданi послуги, виникає прострочена заборгованiсть (пункт 3.6 Порядку складання фiнансової та бюджетної звiтностi розпорядниками та одержувачами бюджетних коштiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.01.2012 № 44, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 09.02.2012 за № 196/20509).
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6140 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам