Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно отражения в бухгалтерском учете поступления, оприходования и выдачи путевок на санаторно-курортное лечение, отображения оприходования мобильных телефонов, учета жилья, заполнения отдельных форм отчетности

Относительно отражения в бухгалтерском учете поступления, оприходования и выдачи путевок на санаторно-курортное лечение, отображения оприходования мобильных телефонов, учета жилья, заполнения отдельных форм отчетности   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.10.2005 р. N 07-04/1902-8176
   
   
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
   
   Управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
   областях, містах Києві та Севастополі
   
   Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, обласним, Київському
   та Севастопольському міським фінансовим управлінням
   
   
Про надання роз'яснень
   
   На численні звернення розпорядників бюджетних коштів Державне казначейство України надає роз'яснення з окремих питань ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
   
   Бухгалтерський облік в бюджетних установах здійснюється за субрахунками відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджених наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183. Проведені операції відображаються бухгалтерськими проведеннями, визначеними в Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства від 10.07.2000 N 61 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 14.08.2000 за N 497/4718 (в редакції наказу Державного казначейства України від 14.02.2005 N 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2005 за N 288/10568).
   
   1. Стосовно відображення в бухгалтерському обліку надходження, оприбуткування та видачі путівок на санаторно-курортне лікування.
   
   Відображення в бухгалтерському обліку вартості путівки проводиться за вартістю її отримання. При цьому оприбуткування установою путівки відображається бухгалтерським проведенням за дебетом субрахунку 331 "Грошові документи в національній валюті" та кредитом субрахунку 652 "Розрахунки із соціального страхування". Водночас проводиться другий запис за дебетом позабалансового рахунку 08 "Бланки суворого обліку".
   
   При надходженні коштів за путівку в касу від працівника здійснюється проведення за дебетом субрахунку 301 "Каса в національній валюті" та кредитом субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами". Видача працівникові путівки відображається проведенням за дебетом субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" та кредитом субрахунку 331 "Грошові документи в національній валюті". Водночас проводиться другий запис за кредитом позабалансового рахунку 08 "Бланки суворого обліку". Зарахування на спеціальний реєстраційний рахунок коштів, які надійшли в касу установи, відбувається за дебетом субрахунку 328 "Інші рахунки в казначействі" та кредитом субрахунку 301 "Каса в національній валюті". Перерахування коштів за путівку Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відображається за дебетом субрахунку 652 "Розрахунки із соціального страхування" та кредитом субрахунку 328 "Інші рахунки в казначействі".
   
   2. Стосовно відображення оприбуткування мобільних телефонів.
   
   Відповідно до Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 N 64 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за N 459/4680 (у редакції наказу Державного казначейства України від 21.02.2005 N 30, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2005 за N 300/10580), необоротні активи, отримані безоплатно у вигляді дарунка, приймаються комісією, створеною наказом керівника установи, до складу якої обов'язково входить працівник бухгалтерії та представник установи вищого рівня.
   
   Комісія складає акт, в якому зазначається найменування, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей за ринковими вільними цінами на їх аналогічні види.
   
   Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, який затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183, мобільні телефони вартістю до 1000 грн. відображаються на субрахунку 113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи".
   
   3. Стосовно обліку житла.
   
   Відповідно до Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 N 64 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за N 459/4680 (у редакції наказу Державного казначейства України від 21.02.2005 N 30, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2005 за N 300/10580), на облік беруться матеріальні та нематеріальні активи, які належать установі та забезпечують її функціонування.
   
   У складі необоротних активів обліковуються будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними та іншими установами; будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання; частина будинку, яка на правах власності належить установі.
   
   Згідно з пунктом 5 Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 04.02.88 N 37, облік службових жилих приміщень у всіх будинках, незалежно від їх належності, здійснюється у виконавчому комітеті районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів, яка прийняла рішення про включення жилого приміщення до числа службових.
   
   Отже, відповідно до наведених вище нормативних документів службові квартири або квартири, отримані безоплатно від підприємств-забудовників і які установі не належать, не відображаються в бухгалтерському обліку цієї установи і відповідно не відображаються у формах фінансової звітності.
   
   Згідно зі статтею 5 Житлового кодексу Української РСР жилі будинки, споруджені з залученням у порядку пайової участі коштів державних підприємств, установ, організацій, зараховуються до житлового фонду місцевих Рад народних депутатів, коли функції єдиного замовника по спорудженню цих будинків виконував виконавчий комітет Ради народних депутатів.
   
   Якщо ж бюджетна установа придбала квартиру в будинку, який знаходиться у комунальній власності і обліковується в органах місцевого самоврядування, то витрати, пов'язані з цим придбанням, списуються на фактичні видатки бюджетної установи.
   
   4. Стосовно заповнення окремих форм звітності.
   
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57, у частині надходжень кошторису бюджетної установи зазначаються планові обсяги, які складаються за кожним джерелом доходів та/або фінансування.
   
   Аналогічно до кошторису у формах фінансової звітності N 4-1 "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" та N 4-2 "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" у рядку "надходження" відображається загальна сума за джерелами надходження коштів, у тому числі і фінансування.
   
   Таким чином, обсяги фінансування є складовою частиною у загальній сумі надходжень коштів спеціального фонду кошторису, (довідки про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)) та зазначених вище форм фінансової звітності бюджетної установи.
   
   Окремо слід зауважити, що зазначена сума фінансування не є доходом поточного року і не відображається у розділі I "Доходи" звіту про виконання державного або місцевих бюджетів.
   
   Заступник Голови
О. О. Чечуліна

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам