Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно собственных поступлений бюджетных учреждений

Относительно собственных поступлений бюджетных учреждений   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.07.2013 р. № 17-08/1338-14974
   
   Державна казначейська служба України розглянула лист <...> щодо надання роз’яснень та в межах компетенцiї повiдомляє.
   
   Вiдповiдно до частини 4 статтi 13 Бюджетного кодексу України благодiйнi внески, гранти та дарунки вiдносяться до першої пiдгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ.
   
   Власнi надходження бюджетних установ отримуються додатково до коштiв загального фонду i включаються до спецiального фонду бюджету.
   
   Згiдно iз пунктом 6.1 Порядку казначейського обслуговування доходiв та iнших надходжень державного бюджету, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.01.2013 № 43, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.2013 за № 291/22823 (далi — Порядок), платежi, якi належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштiв державного бюджету, та вiдповiдно до законодавства є джерелом формування спецiального фонду державного бюджету, зараховуються на вiдповiднi рахунки для зарахування до спецiального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ, вiдкритi в Казначействi України та головних управлiннях Казначейства на iм’я бюджетних установ — розпорядникiв бюджетних коштiв та їх вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у розрiзi кодiв класифiкацiї доходiв бюджету вiдповiдно до законодавства.
   
   Власнi надходження бюджетних установ з рахункiв для зарахування до спецiального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ перераховуються (списуються) на вiдповiднi спецiальнi реєстрацiйнi рахунки розпорядникiв бюджетних коштiв та/або їх вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (пункт 6.2 Порядку ).
   
   Вiдкриття рахункiв у нацiональнiй валютi в органах Казначейства України здiйснюється за процедурами, регламентованими Порядком вiдкриття та закриття рахункiв у нацiональнiй валютi в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22.06.2012 № 758 та зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.07.2012 за № 1206/21518 (далi — Порядок). Зокрема, пунктом 2.2 роздiлу II Порядку передбачено, що бюджетнi рахунки для зарахування до спецiального фонду власних надходжень бюджетних установ вiдкриваються на iм’я бюджетних установ — розпорядникiв бюджетних коштiв та їх вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у розрiзi кодiв класифiкацiї доходiв бюджету згiдно iз законодавством. Зазначенi рахунки вiдкриваються одночасно iз вiдкриттям вiдповiдних спецiальних реєстрацiйних рахункiв розпорядникам бюджетних коштiв та їх вiдокремленим структурним пiдроздiлам у порядку, визначеному у роздiлi III цього Порядку.
   
   Щодо визначення бюджетної програми, то вiдповiдно до частини 4 статтi 20 Бюджетного кодексу України зазначене питання належить до повноважень головного розпорядника бюджетних коштiв з урахуванням положень частини другої статтi 21 i пункту 2 частини п’ятої статтi 22 Бюджетного кодексу України.
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам