Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно составления финансовой и бюджетной отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств

Относительно составления финансовой и бюджетной отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.10.2013 р. № 17-08/205-262811
   
   Щодо складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
   (Витяг)

   <...> Порядком складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (далі - Порядок № 228), визначено, що одержувач бюджетних коштів (далі - одержувач) - це суб'єкт господарювання, громадська чи інша організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримує для їх здійснення кошти бюджету.
   
   Одержувач використовує бюджетні кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі відповідного розпорядника бюджетних коштів (пункт 9 Порядку № 228).
   
   <...> Органи Казначейства здійснюють платежі на підставі платіжних доручень за дорученнями розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов'язання та бюджетного фінансового зобов'язання у межах залишків на рахунках для обліку відкритих асигнувань (пункт 11.3 Порядку № 1407).
   
   Відповідно до Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів, затверджених наказом Державної казначейської служби України від 29.04.2013 № 68, акт приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3) відносяться до підтвердних документів, які надаються на стадії реєстрації бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань.
   
   Єдині вимоги до складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів встановлені Порядком складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.02.2012 за № 196/20509 (далі - Порядок № 44).
   
   Відповідно до пункту 2.11.1 одержувачами бюджетних коштів фінансова звітність до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня не подається.
   
   Пунктом 2.2 Порядку № 44 передбачено склад бюджетної звітності одержувачів бюджетних коштів.
   
   Бюджетна звітність (місячна, квартальна та річна) складається та подається до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня відповідно до пункту 2.11.2 Порядку № 44.
   
   Відповідно до пункту 1.15 Порядку № 44 зведена фінансова та бюджетна звітність складається головними розпорядниками та розпорядниками нижчого рівня, що мають свою мережу, на підставі фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що належать до сфери їх управління, а також фінансової та бюджетної звітності за своїми операціями.
   
   Перший заступник Голови
О. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам