Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно списания имущества бюджетных учреждений

Относительно списания имущества бюджетных учреждений   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 31.03.2014 р. N 17-09/322-7303

   Державна казначейська служба України розглянула лист <...> щодо списання майна бюджетних установ і в межах компетенції повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 12 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс) бюджетні установи - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету.
   
   Бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (стаття 56 Кодексу).
   
   У пункті 9.1 глави IX Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 N 611 (Положення N 611), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2013 за N 1214/23746, визначено, що необоротний актив перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом.
   
   Типові форми з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, затверджені наказом Головного управління Держказначейства та Державного комітету статистики України від 02.12.97 N 125/70 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.12.97 за N 612/2416.
   
   Механізм списання об'єктів державної власності, якими є об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), визначено Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314.
   
   Списання малоцінних і швидкозношуваних предметів, не введених в експлуатацію, інструментів, виробничого, господарського інвентаря та інших запасів, які стали непридатними для подальшого використання, здійснюється відповідно до Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2013 N 947 (Положення N 947) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2013 за N 2063/24595.
   
   Щодо об'єктів права комунальної власності, то відповідно до частини 5 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 N 280/97-ВР (далі - Закон N 280) органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правоможності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.
   
   Прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення; щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення, здійснюється виключно на пленарних засіданнях відповідної ради (ст. 26, 43 Закону N 280).
   
   Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ наведена у додатку 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 N 611 (Положення N 611) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2013 за N 1214/23746.
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам