Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно срока представления в органы Казначейства справок об изменениях в смету

Относительно срока представления в органы Казначейства справок об изменениях в смету   
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.06.2013 р. № 17-08/1202-13449
   
   На виконання доручення Мiнiстра фiнансiв України Колобова Ю. В. <...> Державна казначейська служба України розглянула лист <...> щодо термiну подання до органiв Казначейства довiдок про змiни до кошторису та в межах компетенцiї повiдомляє.
   
   Пунктом 47 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисiв бюджетних установ, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2002 № 228 (далi — Порядок) визначено, у яких випадках вносяться змiни до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, плану надання кредитiв iз загального фонду бюджету та плану спецiального фонду, плану використання бюджетних коштiв (крiм плану використання бюджетних коштiв одержувача), помiсячного плану використання бюджетних коштiв (далi — плановi документи).
   
   У разi внесення змiн до планових документiв складаються вiдповiднi довiдки, якi затверджуються i виконуються у тому ж порядку, що i кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитiв iз загального фонду бюджету, плани спецiального фонду.
   
   Особливостi внесення змiн до спецiального фонду кошторису визначенi у пунктi 49 Порядку.
   
   Форми довiдок про змiни до планових документiв затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документiв, що застосовуються в процесi виконання бюджету».
   
   Вiдповiдно до пункту 4.6 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.12.2012 № 1407, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 17.01.2013 за № 130/22662, довiдки про змiни до кошторису, плану асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитiв з державного бюджету), плану надання кредитiв iз загального фонду державного бюджету, плану спецiального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та вiдповiдних видаткiв), плану використання бюджетних коштiв та помiсячного плану використання бюджетних коштiв подаються розпорядником бюджетних коштiв вiдповiдному органу Казначейства на паперових та електронних носiях протягом наступного робочого дня пiсля їх затвердження, але не пiзнiше останнього робочого дня поточного мiсяця.
   
   Перший заступник Голови
   
О. Даневич

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам