Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Разъяснение некоторых вопросов при составлении финансовой отчетности за 2007 год

Разъяснение некоторых вопросов при составлении финансовой отчетности за 2007 год   
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.01.2008 р. №3.4-04/36-170

   Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
   
   Головні управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
   областях, містах Києві та Севастополі
   
   Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, обласні, Київське та
   Севастопольське міські фінансові управління

   
Роз’яснення деяких питань при складанні фінансової звітності за 2007 рік

   Державне казначейство України з метою встановлення єдиних вимог до порядку складання фінансової звітності за 2007 рік роз’яснює окремі питання.
   
   1. Щодо порядку складання річної фінансової звітності за 2007 рік одержувачами бюджетних коштів.
   
   Відповідно до пункту 8 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228, одержувачі бюджетних коштів – це підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують безпосередньо через розпорядників кошти з бюджету як фінансову підтримку або уповноважені органами державної влади на виконання державних цільових програм та надання послуг.
   
   Одержувачі бюджетних коштів складають та подають до органів Державного казначейства України річну фінансову звітність про використання отриманих бюджетних коштів за порядком, встановленим Державним казначейством України за такими формами:
   
   “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” (форма №2д, №2м);
   
   “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” (форма №4-3д, №4-3м);
   
   “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)” (форма №4-3д.1, №4-3м.1);
   
   “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” (форма №7д, №7м);
   
   “Звіт про заборгованість за окремими програмами” (форма №7д.1, №7м.1).
   
   Інші форми річної фінансової звітності про використання бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів, у тому числі “Баланс” (форма №1), до органів Державного казначейства України не подаються.
   
   Фінансові звіти одержувачі бюджетних коштів складають у гривнях з копійками.
   
   Форми фінансової звітності заповнюються за всіма передбаченими позиціями, графами, рядками. За відсутності даних незаповнені статті прокреслюються або заповнюються нулями.
   
   Додаткові статті та показники у форми фінансової звітності вводити забороняється.
   
   Проставлення додаткових кодів економічної класифікації видатків, які не включені до відповідних форм фінансової звітності, не допускається.
   
   Форми фінансової звітності підписуються керівниками установ та організацій і головними бухгалтерами (керівниками фінансових служб). Без таких підписів звіти вважаються недійсними.
   
   Форми фінансової звітності перевіряються в частині відповідності окремих даних до аналогічних даних, відображених в обліку органів Державного казначейства України, і візуються останніми з проставленням підпису, печатки або штампа на кожній сторінці всіх форм фінансового звіту.
   
   Одержувачі бюджетних коштів при складанні фінансової звітності за коштами загального фонду бюджету у формі №2д, №2м “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” та за коштами спеціального фонду у формі №4-3д, №4-3м “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” графу “Фактичні видатки” не заповнюють.
   
   У Звіті про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7м) графа “Кредиторська заборгованість на звітну дату, усього” кредиторська заборгованість одержувачами не відображається та до 15 січня 2008 року коригуються фінансові зобов’язання зареєстровані в органах Державного казначейства. Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась на звітну дату, одержувачі бюджетних коштів проводять за рахунок коштів від господарської діяльності. У випадках коли одержувачі бюджетних коштів будуть уповноважені у 2008 році на виконання державних цільових програм, суми кредиторської заборгованості можуть бути погашені одержувачами, як зобов’язання поточного року.
   
   2. Щодо питання відображення заборгованості за операціями ліквідованого АКБ “Україна” та інших ліквідованих банків.
   
   Операції за коштами загального і спеціального фонду кошторису, що залишились заблокованими на рахунках АКБ “Україна” та інших ліквідованих банків (далі банків) у фінансовій звітності розпорядників бюджетних коштів відображаються за таким порядком.
   
   Відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, заборгованість банків повинна бути оформлена розпорядниками бюджетних коштів у вигляді вимог до ліквідаційної комісії та обліковуватись в бухгалтерському обліку розпорядників бюджетних коштів як дебіторська заборгованість ліквідаційної комісії на субрахунку 364 “Розрахунки з іншими дебіторами”.
   
   У випадках обліку зазначеної заборгованості на субрахунках рахунку 31 “Рахунки в банках”, необхідно здійснити коригування бухгалтерських записів і скласти Бухгалтерську довідку за формою затвердженою наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 №68, та відобразити коригування бухгалтерським записом за дебетом субрахунку 364 “Розрахунки з іншими дебіторами” та кредитом відповідних субрахунків рахунку 31 “Рахунки в банках”.
   
   Суми вимог за коштами загального і спеціального фонду кошторису, що визнані ліквідаційною комісією, підлягають відображенню у “Довідці про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м “Звіт про заборгованість бюджетних установ” у графі “На кінець звітного періоду-дебіторська заборгованість”. У формі №1 “Баланс” суми вимог відображаються у рядку “Розрахунки за іншими операціями” та у рядку “Результат виконання кошторису за загальним фондом” або “Результат виконання кошторису за спеціальним фондом”. Суми коштів, які перенесені на розрахунки за дебіторською заборгованістю, відображаються у графі “Залишки коштів, що утворилися на момент заблокування їх на рахунках, перенесені на дебіторську заборгованість”,“Довідки щодо заборгованості АКБ “Україна” та інших ліквідованих банків за коштами Державного бюджету України за 2007 рік” до Пояснювальної записки. Довідка про суми залишків коштів, що перенесені на дебіторську заборгованість складається окремо за загальним та спеціальним фондом (у розрізі складових форм №4-1, 4-2).
   
   У результаті проведення коригувань у формах фінансової звітності №2, №4-1, №4-2 залишків коштів на кінець звітного періоду, в частині заблокованих коштів на рахунках в банках, не повинно бути.
   
   При цьому необхідно звернути увагу на звірку показників між формами річної фінансової звітності та довідками до пояснювальної записки, відповідно до Рекомендацій щодо звірки показників форм річної фінансової звітності за 2007 рік.
   
   З огляду на викладене вище, розпорядники бюджетних коштів в обов’язковому порядку повинні провести у бухгалтерському обліку коригування попередніх записів відповідно до наданих роз’яснень, та відобразити записи у регістрах річного фінансового звіту за 2007 рік.
   
   Роз’яснення наведені у пункті 5 листа Державного казначейства України від 16.06.2007 №3.4-04/1519-7139 та у листі Державного казначейства України від 09.07.2007 №3.4-04/1665-8198 вважати такими які не застосовуються.
   
   Заступник Голови
О.О.Чечуліна

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам