Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно размещения и функционирования временных сооружений для осуществления хозяйственной деятельности

Относительно размещения и функционирования временных сооружений для осуществления хозяйственной деятельности   
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
   
   ЛИСТ
   
   від 08.01.2014 р. N 47/0/20-14
   
   
   
Громадській організації "Асоціація підприємців м. Києва"
   вул. М. Грушевського, 28/2, нежиле приміщення N 43, м. Київ, 03067
   
   Копія: Міністерству економічного розвитку і торгівлі України
   
   
Щодо надання роз'яснення

   
   Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва розглянуто звернення громадської організації "Асоціація підприємців м. Києва" від 07.11.2013 N 192-11/13 щодо надання роз'яснення з проблемних питань розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження господарської діяльності, надіслане листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.12.2013 N 3622-08/42775-07 та, у межах компетенції, повідомляється наступне.
   
   Відповідно до статті 3 Цивільного кодексу України (далі - Кодекс) загальними засадами цивільного законодавства, зокрема, є свобода договору.
   
   Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (стаття 626 Кодексу).
   
   Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (стаття 627 Кодексу).
   
   Статтею 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему) документ дозвільного характеру - це дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.
   
   З вищезазначеного можна зробити висновок, що у розумінні Закону про дозвільну систему договір про сплату пайової участі при здійсненні торгівельної діяльності не є документом дозвільного характеру.
   
   Разом з тим, з метою встановлення правових та організаційних основ містобудівної діяльності та забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів 17.02.2011 Верховною Радою України прийнято Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" (далі - Закон).
   
   Так, статтею 28 Закону надано визначення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, згідно з яким - це одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.
   
   Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
   
   Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 N 244 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 за N 1330/20068) (далі - Порядок).
   
   Відповідно до пунктів 2.1 - 2.3 Порядку підставою для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі - ТС) є паспорт прив'язки ТС.
   
   Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації із відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС.
   
   До заяви додаються: графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості; реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація).
   
   Цей перелік документів є вичерпним.
   
   При цьому пункт 2.13 Порядку визначає, що при оформлені паспорта прив'язки ТС забороняється вимагати від замовника додаткові документи та отримання ним погоджень, не передбачених законом та цим Порядком.
   
   Разом з тим, пунктом 1.11 вказаного вище Порядку передбачено, що розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється у порядку, встановленому органами місцевого самоврядування.
   
   Враховуючи вищенаведене, законодавством на сьогодні не передбачено повноважень органів місцевого самоврядування щодо встановлення порядків та правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, окрім як під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів.
   
   Тобто розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Закону та Порядку.
   
   Також слід зазначити, що частиною четвертою статті 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" (далі - Закон України про благоустрій) передбачено, що власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем.
   
   Абзацом шостим частини четвертої статті 36 Закону України про благоустрій передбачено, що власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної або комунальної власності, на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем об'єкта благоустрою, може фінансувати утримання прилеглої до тимчасової споруди території шляхом оплати пайової участі з утримання в належному стані об'єкта благоустрою.
   
   Таким чином, на думку Служби, Законом України про благоустрій передбачено право, а не обов'язок власника тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах договору.
   
   Крім того, наявність довідки про функціональне призначення тимчасової споруди не передбачено Законом України про благоустрій, Законом та Порядком.
   
   
   
   Заступник Голови
   Держпідприємництва України
   
О. Л. Шейко

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6144 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам