Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


  • Щодо особливостей оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезиденту послуг з розробки програмної продукції (лист ДПС від 17.08.2020 р. № 3390/ІПК/99-00-05-06-02-06)

Щодо особливостей оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезиденту послуг з розробки програмної продукції (лист ДПС від 17.08.2020 р. № 3390/ІПК/99-00-05-06-02-06)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 17.08.2020 р. № 3390/ІПК/99-00-05-06-02-06

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо особливостей оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезиденту послуг з розробки програмної продукції та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, Товариство (платник ПДВ) здійснює постачання нерезиденту послуг із розробки програмного забезпечення.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Пунктами 186.2 - 186.4 статті 186 розділу V ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Місцем постачання послуг, зазначених у пункті 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання, або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг, зокрема належать послуги з розроблення та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем.

Місцем постачання послуг, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, є місце реєстрації постачальника (пункт 186.4 статті 186 розділу V ПКУ).

Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг безпосередньо залежить від місця їх постачання.

Правила формування податкових зобов'язань з ПДВ та складання податкових накладних і їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) визначено статтями 187 і 201 розділу V ПКУ. Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267, із змінами і доповненнями (далі - Порядок N 1307).

Згідно з пунктами 201.1, 201.3, 201.5, 201.7, 201.10, 201.14 та 201.15 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни.

Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Для операцій, що оподатковуються, і операцій, звільнених від оподаткування, складаються окремі податкові накладні. Податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування ПДВ, також підлягають реєстрації в ЄРПН.

У разі звільнення від оподаткування у податковій накладній робиться запис "Без ПДВ" з посиланням на відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи ПКУ та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування податком.

Платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які не є об'єктами оподаткування та звільнені від оподаткування згідно з цим розділом.

Зведені результати такого обліку відображаються в податкових деклараціях, форма яких встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 розділу II ПКУ.

Підпунктом 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ передбачено, що не є об'єктом оподаткування операції, зокрема, з виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом.

Пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ визначено, що тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, а також операції з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим - сьомим підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ.

Для цілей пункту 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ до програмної продукції відносяться:

результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них;

примірники (копії, екземпляри) комп'ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп'ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп'ютерної програми чи в іншій формі;

будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп'ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу;

криптографічні засоби захисту інформації.

Особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції визначено в Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом Міндоходів від 07.10.2013 N 536 (далі - УПК N 536), крім положень УПК N 536, якими було роз'яснено правила оподаткування ПДВ операцій з надання права на використання програмної продукції, що були чинними до 01.01.2015.

Враховуючи викладене, та виходячи із аналізу норм ПКУ, опису питання і фактичних обставин, наявних у зверненні, повідомляємо:

Щодо питання 1

Якщо виконавець послуг (резидент) із розробки програмної продукції (компонентів) не набуває права власності на таку програмну продукцію у процесі її створення, а після завершення виконання таких послуг (робіт) право власності на готову програмну продукцію (компоненти) набуде замовник (нерезидент), то операція виконавця (резидента) з постачання послуг із розробки програмної продукції (компонентів) замовнику (нерезиденту) не є об'єктом оподаткування ПДВ, оскільки місцем постачання таких послуг відповідно до статті 186 розділу V ПКУ визначено за межами митної території України.

За такою операцією податкова накладна не складається.

Якщо ж виконавець послуг (резидент) із розробки програмної продукції (компонентів) набуває права власності на таку програмну продукцію (компоненти) у процесі її створення та у подальшому відбувається перехід права власності (майнових прав) на розроблену програмну продукцію (компоненти) від виконавця (резидента) до замовника (нерезидента) або надання виконавцем (резидентом) замовнику (нерезиденту) права на використання такої розробленої програмної продукції (компонентів), то операція виконавця (резидента) з постачання послуг із розробки програмної продукції (компонентів) замовнику (нерезиденту) не оподатковується ПДВ відповідно до підпункту 196.1 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ (у разі надання прав на використання) або пункту 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ (у разі постачання програмної продукції), в залежності від умов, визначених у договорі.

За операцією виконавця (резидента) з постачання послуг із розробки програмної продукції (компонентів) замовнику (нерезиденту), яка підлягає звільненню від оподаткування ПДВ відповідно до пункту 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ, виконавець (резидент) зобов'язаний скласти податкову накладну за правилами, встановленими Порядком N 1307, та зареєструвати її в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни.

Щодо питання 2

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за N 159/28289, із змінами і доповненнями (далі - Порядок N 21).

З огляду на положення Порядку N 21, обсяги операцій з постачання товарів/послуг, які відповідно до статті 196 розділу V ПКУ (у тому числі відповідно до підпункту 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ) не є об'єктом оподаткування, та обсяги операцій, які звільнені від оподаткування (у тому числі згідно з пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ) вказуються сумарно у рядку 5 розділу I "Податкові зобов'язання" податкової декларації з ПДВ.

Крім того, обсяги операцій, які звільнені від оподаткування (у тому числі згідно з пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ), вказуються окремо у рядку 5.1 (з рядка 5) розділу I "Податкові зобов'язання" податкової декларації з ПДВ.

(Д6) (додаток 6) заповнюється в розрізі операцій, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, операцій з постачання послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V ПКУ.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія ПДФО + ВЗ + ЄСВ = єдина звітність...
29085 33
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд