Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Методические рекомендации по практическому применению пункта 1.8 Порядка назначения и осуществления страховых выплат застрахованным лицам (членам их семей)

Методические рекомендации по практическому применению пункта 1.8 Порядка назначения и осуществления страховых выплат застрахованным лицам (членам их семей)   
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
    ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
   
    ЛИСТ
   
   від 06.04.2006 р. N 302-08-1
   
   Методичні рекомендації щодо практичного застосування пункту 1.8 Порядку призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей)
   (Інформаційний лист № 3)

   
Начальникам управлінь виконавчої дирекції Фонду в АР Крим,
   областях, містах Києві та Севастополі

   Відповідно до рішення правління Фонду доводимо до відома методичні рекомендації щодо практичного застосування пункту 1.8Порядку призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей), затвердженого постановою правління Фонду від 22.12.2005р. № 83 (далі - Порядок).
   
   Пунктом 1.8 Порядку передбачено, що особова справа застрахованої особи формується за її бажанням у робочих органах виконавчої дирекції Фонду (далі – робочі органи) за місцезнаходженням підприємства або за місцем проживання застрахованої особи.
   
   Якщо застрахована особа подає заяву про призначення страхових виплат за місцем проживання, а ушкодження її здоров’я пов’язане з підприємством, яке знаходиться на обліку в іншому робочому органі, і при цьому відсутні окремі документи застрахованої особи, визначені Порядком, робочий орган, який формує справу, негайно має звернутися в письмовій формі до іншого робочого органу, в якому знаходиться на обліку підприємство, про сприяння в отриманні необхідних документів. Відповідальність за правильність і своєчасність оформлення документів у справі покладається на зазначені робочі органи.
   
   Робочий орган, до якого звернулася застрахована особа (члени її сім’ї), призначає та проводить страхові виплати (одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого; щомісячну грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого (щомісячну страхову виплату); одноразову допомогу в разі смерті потерпілого; щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого).
   Якщо особова справа застрахованої особи (членів її сім’ї) (далі – особова справа) формується робочим органом за місцем проживання застрахованої особи (членів її сім’ї), а не за місцем державної реєстрації підприємства, яке винне в ушкодженні здоров’я, то робочий орган, де це підприємство зареєстроване як страхувальник (або де знаходилось підприємство до його ліквідації), одержує та надсилає разом з актом прийняття-передачі (додаток 4) рекомендованим листом з повідомленням робочому органу за місцем проживання застрахованої особи такі документи:
   
   - Акт про нещасний випадок за формою Н-1 (якщо стався нещасний випадок, а не професійне захворювання);
   
   - Акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 (якщо такий складався);
   
   - Акт розслідування професійного захворювання за формою П-4 (якщо таке встановлено);
   
   - Протокол засідання комісії з питань охорони праці підприємства або комісії з питань вирішення спорів при робочих органах виконавчої дирекції Фонду про відсоток зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому на виробництві (у разі встановлення комісією з розслідування нещасного випадку, що ушкодження здоров’я настало не лише з причин, що залежать від роботодавця, а і внаслідок порушення застрахованою особою нормативних актів про охорону праці);
   
   - Довідку про середню заробітну плату (доход) застрахованої особи. (Робочі органи відповідно до вимог пункту 26 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266, повинні перевірити обґрунтування видачі довідок про середню заробітну плату, достовірність зазначених у них відомостей на підприємствах, в установах чи організаціях або шляхом звірення бази даних персоніфікованого обліку застрахованих осіб Пенсійного фонду з базою даних Державної податкової адміністрації);
   
   - Копію трудової книжки або витяг з неї, засвідчені страхувальником або підписом працівника робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналу (якщо застрахована (заінтересована) особа сама не подала її до відділення за місцем проживання);
   
   - Копію трудового договору (контракту), укладеного відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю, завірену страхувальником або працівником відділення на підставі оригіналу (якщо застрахована (заінтересована) особа сама не подала її до відділення за місцем проживання), якщо такий укладався;
   
   - Рішення суду про встановлення факту нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (якщо було засідання суду з цього питання);
   
   - Рішення суду про встановлення розміру страхової виплати (якщо було засідання суду з цього питання);
   
   - У разі необхідності відомості про припинення діяльності підприємства, установи, організації в результаті передання всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення), ліквідації (знаходження у стадії ліквідації), відсутність відповідної професії та інше.
   
   Робочий орган несе відповідальність за достовірність вищезазначених документів.
   
   У разі, коли робочий орган після формування особової справи та призначення страхової виплати за місцем реєстрації підприємства, передає особову справу за заявою застрахованої особи (членів її сім’ї) до робочого органу за місцем проживання цієї особи, передача здійснюється у такому порядку:
    1. Відділення виконавчої дирекції Фонду передають особові справи за актом (додаток 1) до управління виконавчої дирекції Фонду, яке має здійснити їх передачу за місцем проживання.
   2. Особові справи повинні бути укомплектовані документами відповідно до вимог:
   
   - Інструкції “Про порядок передачі виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України документів, що підтверджують право застрахованого або членів його сім’ї на страхову виплату”, затвердженої постановою правління Фонду від 20.04.2001 р. № 10;
   
   - Порядку призначення та здійснення страхових виплат потерпілим (членам їх сімей), затвердженого постановою правління Фонду від 31.01.2002 р. № 7;
   
   - Порядку призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей), затвердженого постановою правління Фонду від 22.12.2005 р. № 83.
   
   Якщо в особовій справі відсутні зазначені у вищезгаданих нормативних актах документи, такі справи передачі не підлягають.
   
   3. Документи, що складають особову справу, підшиваються в тверду обкладинку з картону (формат А-4) з урахуванням можливості вільного читання тексту всіх документів. Оформлення обкладинки особової справи (додаток 3) включає:
   
    а) реєстраційний номер справи;
    б) реєстраційний номер страхувальника;
    в) прізвище, ім’я, по батькові одержувача страхових виплат, його адресу, паспортні дані;
    г) дату відкриття та закриття справи;
    д) вид страхової виплати.
   
   В особовій справі:
   
   - документи розташовуються в хронологічному порядку;
   - нумерацію аркушів документів виконують в правому верхньому куті, не зачіпаючи тексту документів, чорним графітним олівцем або нумератором. Застосування чорнила та кольорових олівців для нумерації аркушів забороняється;
   - внутрішній опис складається на окремому аркуші за встановленою формою і розташовується після лицьової обкладинки справи перед документами справи застрахованої особи. Аркуш внутрішнього опису документів справи не нумерується (якщо внутрішній опис становить два і більше аркушів, їх нумерація виконується окремо).
   
   Якщо особову справу підшито або сформовано без бланка внутрішнього опису документів, то складений за формою опис підклеюється до внутрішнього боку лицьової обкладинки особової справи.
   
   4. В особовій справі повинен міститися листок, на якому вказано прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи, номер особової справи і назва робочого органу, який призначає страхові виплати, та підписи фахівців робочих органів виконавчої дирекції Фонду, відповідальних за відповідність того чи іншого документа нормам чинного законодавства (наприклад: начальник відділу організації профілактики (страховий експерт) відповідає за складання актів Н-1 та Н-5; спеціаліст з питань медицини – за оформлення довідок МСЕК, юрист - за відповідність призначення та здійснення страхових виплат і соціальних послуг нормам чинного законодавства та інш.).
   
   Якщо посадова особа відділу відшкодування шкоди не погоджується з достовірністю того чи іншого документа (наприклад, акта Н-1), то пише службову записку на ім’я начальника робочого органу, в якій вказує на виявлені недоліки. Начальник робочого органу повинен доручити відповідним службам з’ясувати та усунути виявлені недоліки або підтвердити нормативними актами правильність вищезазначеного документа.
   
    Останніми ставлять підписи в листку посадова особа відділу відшкодування шкоди, яка несе персональну відповідальність за правильність нарахування страхових виплат, і заступник начальника (начальник) робочого органу виконавчої дирекції Фонду.
   
   Призначення страхових виплат відповідно до статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" може бути затримано до з'ясування підстав для виплат, якщо документи про страховий випадок оформлені з порушенням установлених вимог.
   
   5. Відділення виконавчої дирекції Фонду, що передають особові справи, повинні здійснити страхові виплати застрахованим особам (членам їх сімей), справи яких передаються, за два місяці наперед незалежно від дати виплати (наприклад: якщо особова справа передається в березні, то виплати необхідно здійснити за лютий, березень та квітень). Про це складається відповідна довідка (додаток 2), яка додається до особової справи застрахованої особи, як додаток до акта прийняття – передачі особових справ (додаток 1).
   
    Особові справи, по яких є заборгованість робочого органу по страхових виплатах, або ці виплати не здійснено за два місяці наперед, передачі не підлягають.
   
   6. Для забезпечення процедури прийняття-передачі особових справ необхідно не рідше одного разу в квартал за домовленістю управлінь відряджати до управління виконавчої дирекції Фонду в області, що приймає особові справи, фахівця управління виконавчої дирекції Фонду в області, що передає особові справи. Забороняється надсилати особові справи поштою.
   
   7. Передача особових справ має проводитись управліннями виконавчої дирекції Фонду в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі за актом прийняття - передачі особових справ (додаток 1), який складається у двох примірниках. Один примірник залишається в управлінні виконавчої дирекції Фонду, що передає особову справу, а другий – в управлінні виконавчої дирекції Фонду, що приймає особову справу.
   
   8. Управління виконавчої дирекції Фонду, що передало особові справи, у тижневий термін після дати складання акта (додаток 1) передає його копії до відділень, зазначених в пункті 1 цього порядку, для подальшого зберігання.
   
   9. Управління виконавчої дирекції Фонду, що прийняло особові справи, у тижневий термін після дати складання акта (додаток 1) передає його копії разом з особовими справами до відділень за місцем проживання застрахованих осіб за актом (додаток 1).
   
   10. Копії актів, зазначених у пунктах 7, 8, 9, додаються до кожної особової справи у відділеннях, що прийняли особові справи, а копії актів, зазначених у пунктах 1, 7, 8, зберігаються у відділеннях, що передали особові справи.
   
   11. Відділення виконавчої дирекції Фонду по особових справах, які вони прийняли, продовжують виплачувати раніше призначені страхові виплати починаючи з місяця після місяця, за який вони виплачені, про що у двотижневий термін після дати складання акта (додаток 1) приймається відповідна постанова, яка додається до особової справи та надсилається застрахованій особі (членам її сім’ї).
   
   12. Для збереження цілісної системи статистичної звітності управління та відділення виконавчої дирекції Фонду, що передають особові справи, повинні показати у своїх звітах інформацію про ці справи до останнього дня місяця, за який проведені відповідні виплати, а управління та відділення виконавчої дирекції Фонду, що приймають особові справи, показують у звітах інформацію про вищезазначені особові справи з першого дня місяця, за який вони повинні проводити виплати.
   
   13. Відповідальність за доставку та передачу особових справ покладається на заступників начальників управлінь виконавчої дирекції Фонду в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які відповідають за відшкодування шкоди застрахованим особам (членам їх сімей).
   
    Звертаю увагу начальників управлінь виконавчої дирекції Фонду в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі на неприпустимість випадків, коли страхові виплати здійснюються без належного оформлення особових справ, і про персональну відповідальність за оформлення цих особових справ відповідно до зазначених у пункті 2 нормативних документів та своєчасну передачу особових справ за місцем проживання застрахованих осіб (членів їх сімей).
   
   14. Визнати таким, що втратив чинність, інформаційний лист № 17 від 17.05.2002 року № 02 – 471 "Про передачу особових справ потерпілих (членів їх сімей) за місцем їх проживання".
   
    Додатки:
   
   1. Форма акта прийняття - передачі особових справ застрахованих осіб (членів їх сімей).
   2. Форма довідки про суми страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей).
   3. Оформлення обкладинки особової справи.
   
   Директор
   
   
Л. Новіцький

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6144 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам