Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О компенсации гражданам потери части дохода в связи с нарушением сроков выплаты материального обеспечения, предоставляемого за счет средств Фонда

О компенсации гражданам потери части дохода в связи с нарушением сроков выплаты материального обеспечения, предоставляемого за счет средств Фонда   
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
   ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.06.2009 р. № 02-24-1297
   
   Про компенсацію громадянам втрати частини доходу у зв’язку із порушення строків виплати матеріального забезпечення, яке надається за рахунок коштів Фонду
   
   Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянула звернення щодо компенсації громадянам втрати частини доходу у зв’язку з порушенням строків виплати матеріального забезпечення, яке надається за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і керуючись пунктом 7 частини другої статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 р. № 2240 (далі – Закон № 2240), повідомляє.
   
   Види матеріального забезпечення, які надаються за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, визначені статтею 34 Закону № 2240.
   
   Згідно із пунктом 3 Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 159, компенсації підлягають допомога по тимчасовій непрацездатності і допомога по вагітності та пологах.
   
   Пунктом 3 частини 2 статті 27 Закону № 2240 передбачено обов’язок страхувальника – роботодавця надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення та соціальних послуг відповідно до Закону № 2240. Відповідно до статті 52 Закону № 2240 допомога по тимчасовій непрацездатності і по вагітності та пологах виплачується у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.
   
   Положеннями статті 23 Закону № 2240 та пункту 6.7 Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду, затвердженої постановою правління Фонду від 26.06.2001 р. № 16 (далі – Інструкція № 16) визначено, що зазначені витрати страхувальники – роботодавці здійснюють в рахунок коштів Фонду з відповідним врахуванням проведених витрат при сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.
   
   При цьому у випадках, коли сума нарахованих страхових внесків та інших платежів до Фонду не покриває фактичних витрат з виплати допомоги, страхувальники – роботодавці не мають права припиняти виплату допомоги (пункт 6.8 Інструкції № 16). Водночас, якщо через відсутність коштів на своїх банківських рахунках або через їх арешт страхувальник має заборгованість із виплати матеріального забезпечення, передбаченого Законом № 2240, більше ніж за один календарний місяць понад строки, встановлені статтею 52 Закону № 2240, за заявою застрахованої особи чи осіб, які мають право на одержання матеріального забезпечення, фінансування такого забезпечення здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем обліку страхувальника з наступним відшкодуванням страхувальником виплачених Фондом коштів (частина четверта статті 50 Закону № 2240).
   
   Враховуючи зазначене, компенсація громадянам втрати частини доходу у зв’язку з порушенням строків виплати матеріального забезпечення, що надається за рахунок коштів Фонду, безпосередньо страхувальниками – роботодавцями проводиться за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, з вини яких своєчасно не виплачено застрахованим особам допомогу по тимчасовій непрацездатності і допомогу по вагітності та пологах.
   
   Заступник директора
О.І. Леонов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам