Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О начислении пособия по беременности и родам

О начислении пособия по беременности и родам   
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
   ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.04.2013 р. № 04-29-1062

   Виконавча дирекція Фонду розглянула ваше звернення щодо нарахування допомоги по вагітності та пологах та в межах своєї компетенції повідомляє наступне.
   
   Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240 (далі — Закон) право на матеріальне забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, мають застраховані особи, тобто особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб.
   
   Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи і час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законодавством.
   
   Статтею 50 Закону передбачено, що допомога по вагітності та пологах призначається та надається застрахованим особам за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
   
   Відповідно до пунктів 3, 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 (далі — Порядок) розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат є період роботи за останнім основним місцем роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески. Таким періодом є останні шість календарних місяців (з першого до першого числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.
   
   Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), виключаються з розрахункового періоду.
   
   Згідно пункту 7 Порядку середня заробітна плата застрахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб, не враховуючи передбачені законодавством пільги щодо сплати зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується, з яких сплачувалися страхові внески до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
   
   Пунктом 14 Порядку передбачено, що середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість календарних днів за розрахунковий період (без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком).
   
   Абзацом 1 пункту 21 Порядку, передбачено, що застрахованій особі, яка працює за сумісництвом, допомога по вагітності та пологах здійснюється на підставі копії листка непрацездатності, виданого в установленому порядку, засвідченої підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи.
   
   Згідно із п. 10 Порядку, якщо у розрахунковому періоді перед настанням відпустки у зв'язку із вагітністю та пологами застрахована особа не мала заробітку з поважних причин — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, середня заробітна плата визначається виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої працівникові на момент настання страхового випадку. У цьому разі середньоденна заробітна плата за один календарний день визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) або її частини на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).
   
   Середньоденна заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах, відповідно до п. 14 Порядку, не може перевищувати максимальну суму (граничну величину) заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, в розрахунку на один день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів — 30,44.
   
   Фізичні особи — підприємці мають право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду за умови укладання договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування з територіальним органом Пенсійного фонду України та сплати єдиного внеску у встановленому законодавством порядку відповідно Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464.
   
   Заступник директора
Т. Г. Гайдук

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам