Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


  • О наложении административных штрафов

О наложении административных штрафов   
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
   ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.01.2015 р. № 2.4-17-119
   
   Щодо накладення адміністративних штрафів
   
   З 1 сiчня 2015 року набрав чинностi Закон України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо реформування загальнообов’язкового державного соцiального страхування та легалiзацiї фонду оплати працi» вiд 28 грудня 2014 року № 77 (далi — Закон № 77), яким викладено Закон України вiд 23 вересня 1999 року № 1105 у новiй редакцiї. Пунктом 6 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» вiд 23 вересня 1999 року № 1105 (далi — Закон № 1105) визначено, що до завершення заходiв, пов’язаних з утворенням Фонду соцiального страхування України та його робочих органiв, виконання функцiй та завдань, передбачених цим Законом, забезпечують у межах компетенцiї вiдповiднi виконавчi дирекцiї та їх робочi органи Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України та Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi при цьому пунктом 9 чiтко визначено, що нормативно-правовi та розпорядчi акти Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України та Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi дiють до затвердження вiдповiдних рiшень Фондом.
   
   Отже, органи Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi на даний час дiють в межах Закону № 1105 та на пiдставi чинних нормативно-правових актiв Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi.
   
   У зв’язку з чисельними зверненнями робочих органiв Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi з приводу накладення адмiнiстративних штрафiв за несвоєчасне подання або неподання встановленої звiтностi, подання недостовiрної звiтностi щодо використання страхових коштiв повiдомляємо, що у вiдповiдностi до статтi 8 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення особа, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, пiдлягає вiдповiдальностi на пiдставi закону, що дiє пiд час i за мiсцем вчинення правопорушення.
   
   Закони, якi пом’якшують або скасовують вiдповiдальнiсть за адмiнiстративнi правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються i на правопорушення, вчиненi до видання цих законiв. Закони, якi встановлюють або посилюють вiдповiдальнiсть за адмiнiстративнi правопорушення, зворотної сили не мають.
   
   Провадження в справах про адмiнiстративнi правопорушення ведеться на пiдставi закону, що дiє пiд час i за мiсцем розгляду справи про правопорушення.
   
   Так, на даний час у вiдповiдностi до стаття 244-11 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення органи Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов’язанi з порушенням законодавства про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням (стаття 165-5 ).
   
   Вiд iменi Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право керiвник виконавчої дирекцiї Фонду, його заступники, керiвники виконавчих дирекцiй вiддiлень Фонду в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi i Севастополi та їх заступники, керiвники районних, мiжрайонних, мiських, районних у мiстах виконавчих дирекцiй вiддiлень Фонду. Згiдно Закону № 77 з 1 квiтня 2015 року зазначена стаття буде виключена.
   
   Отже, на даний час робочi органи Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi мають право розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення в рамках Закону № 1105 вiд iменi Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi та застосовувати адмiнiстративнi штрафи за несвоєчасне подання або неподання встановленої звiтностi, подання недостовiрної звiтностi щодо використання страхових коштiв на пiдставi чинних норм Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення.
   
   В. о. директора
Т. А. Нагорна

У фокусі фото автора
Ушакова Лілія Форма № 1ДФ за 3 квартал: оренда, позики, ФОП, штрафи…...
13827 17
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд