Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О перерасчете больничных работникам с оплатой ЕТС

О перерасчете больничных работникам с оплатой ЕТС   
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.05.2013 р. N 04-29-1206
   
   Щодо перерахунку лікарняних працівникам з оплатою ЄТС
   
   Виконавча дирекція Фонду розглянула ваше звернення щодо обчислення середньої заробітної плати та в межах своєї компетенції повідомляє наступне.
   
   Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 1266 (далі - Порядок).
   
   Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата застрахованої особи для оплати листка непрацездатності, є період роботи за останнім основним місцем роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувались страхові внески. Таким періодом є останні 6 календарних місяців (з 1-го до 1 числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.
   
   Відповідно до пунктів 7 - 9 Порядку середня заробітна плата застрахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону "Про оплату праці", та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб у межах граничної суми місячної заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Усі виплати, з яких сплачено страхові внески під час обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат, включаються в тому місяці, в якому їх було нараховано.
   
   Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа не мала заробітку з поважних причин або якщо страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця визначається виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівником на момент настання страхового випадку.
   
   Пунктом 4.3.3 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою Пенсійного фонду України від 27.09.2010 N 21-5, передбачено, якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони включаються до заробітної плати того місяця, у якому були здійснені нарахування.
   
   Згідно із п. 5 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 N 996 господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.
   
   Особливості обліку та відображення фонду оплати праці визначені в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 N 5 (далі - Інструкція). Згідно із пп. 1.6.2 Інструкції, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування.
   
   Таким чином, законодавчо визначено період відображення фонду оплати праці у первинному документі бухгалтерського обліку, який містить відомості про господарську операцію і підтверджує її здійснення.
   
   Враховуючи те, що при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат може включатися лише заробіток, з якого сплачені страхові внески (єдиний внесок) до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, немає підстав для коригування заробітної плати у зв'язку з підвищенням посадових окладів, оскільки страхові виплати не будуть забезпечені фінансовими ресурсами Фонду.
   
   Усі виплати, з яких сплачено страхові внески (єдиний внесок) під час обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат, включаються в межах максимальної величини в тому місяці, в якому їх було нараховано, в т. ч. суми донарахованих доплат по заробітній платі за січень - березень 2013 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України N 197 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів, організацій окремих галузей бюджетної сфери", які включені до фонду оплати праці у квітні.
   
   
   Заступник директора
   
Т. А. Нагорна

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
3339 4
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам