Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О специфике рабочего времени педагогических работников

О специфике рабочего времени педагогических работников   
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 11.06.2014 р. N 5-44/Б-944з-181
   
   <...>
   
   Статтею 50 КЗпП визначено: нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень. При цьому для окремих категорій працівників законодавством установлюється скорочена тривалість робочого часу (ст. 51 КЗпП). До таких категорій працівників належать, зокрема, педагогічні працівники. Основу їх робочого часу становить педагогічне навантаження.
   
   Навчальне навантаження вчителів, викладачів, вихователів та інших педагогічних працівників визначено Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України N 102 від 15 квітня 1993 року за погодженням з Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Мінфіном (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за N 56) (далі - Інструкція).
   
   В пункті 64 Інструкції визначено, що якщо для працівника установи чи закладу освіти законодавством не передбачено скороченої тривалості робочого дня, то він становить 7 годин при шестиденному робочому тижні (41 годину на тиждень).
   
   Для контролю за дотриманням працівниками встановленого режиму робочого часу ведеться Табель обліку використання робочого часу за типовою формою N П-5 (далі - Табель), затвердженою наказом Держкомстату "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці" від 05.12.2008 N 489. Табель належить до первинної облікової документації та повинен зберігатися в установі 3 роки, як це передбачено позицією 315 Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 N 41.
   
Умовне позначення видів витрат робочого часу Код
літерний цифровий
Години роботи, передбачені колдоговором Р 1
Відрядження ВД 7
Основна щорічна відпустка (ст. 6 Закону N 504/96) В 8
Щорічна додаткова відпустка (ст. 7, 8 Закону N 504/96) Д 9
Оплачувана тимчасова непрацездатність ТН 26
Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами ВП 16
   
   У Табелі робляться відмітки про фактично відпрацьований час, а також відхилення від нормальних умов роботи.
   
   Для відображення використаного робочого часу за кожний день у Табелі відведено два рядки:
   
   - один - для проставляння умовних позначень видів витрат робочого часу, в тому числі години роботи, передбачені колективним договором, тобто 7 годин, відповідно до пункту 64 Інструкції;
   
   - другий - для запису кількості годин, тобто педагогічного навантаження.
   
   При цьому, як написано в листі від 30.06.2011 N 212/13/116-11 Міністерства соціальної політики, оскільки оплата роботи педагогічних працівників здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження, то в Табелі повинні проставлятися години педагогічної роботи згідно з розкладом занять.
   
   Окрім цього, зважаючи на специфіку робочого часу педагогічних працівників, Табель може бути доповнено, наприклад, графами, що передбачають відображення періоду роботи із заміни тимчасово відсутніх учителів.
   
   Тобто у Табелі проставляються тільки реально проведені уроки, записані до класного журналу та Журналу заміни пропущених уроків.
   
   Відповідно до статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18.01.2001 N 2240 допомога по тимчасовій непрацездатності надається за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
   
   Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності (вагітності та пологам) здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266 (далі - Порядок).
   
   Так, згідно із Порядком, обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням найманому працівнику, що працює за трудовим договором, розраховуються із середньої заробітної плати в межах максимальної величини (граничної суми) місячної заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески за фактично відпрацьовані в розрахунковому періоді робочі дня згідно з графіком роботи установи (працівника).
   
   Обчислення страхових виплат педагогічним працівникам здійснюється згідно з пунктом 14 Порядку виходячи із середньоденної заробітної плати за відпрацьований час.
   
   Для педагогічного працівника робочими днями згідно з графіком роботи, що припадають на дні тимчасової непрацездатності, вважаються робочі дні згідно з встановленим індивідуальним графіком роботи, в які має нараховуватись заробітна плата відповідно до табеля обліку робочого часу, пропущені через непрацездатність.
   
   Отже, від правильності відображення у Табелі робочих днів, згідно з встановленим індивідуальним графіком роботи працівника, в які має нараховуватись заробітна плата, з урахуванням вимог пункту 64 Інструкції, залежить розмір виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.
   
   Таким чином, якщо при заповненні Табеля не витримані вище викладені умови його заповнення, то, можливо, і виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням нараховані невірно.
   
   <...>
   
   Заступник директора
   
Т. Нагорна

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам