Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О взимании страховых взносов с выплат, предусмотренных постановлением КМУ от 19.09.2005 г. N 934

О взимании страховых взносов с выплат, предусмотренных постановлением КМУ от 19.09.2005 г. N 934   
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 11.08.2005 р. N 01-16-1941
   
   
Виконавчим дирекціям відділень Фонду соціального страхування
   з тимчасової втрати працездатності
   
   
Про справляння страхових внесків із виплат, передбачених постановою КМУ від 19.09.2005 р. N 934
   
   19 вересня 2005 року Кабінетом Міністрів України ухвалено постанову N 934 "Про реалізацію Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" (далі - постанова N 934), якою затверджено Порядок погашення кредиторської заборгованості державного бюджету педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти з виплати надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки (далі - Порядок). Враховуючи численні звернення страхувальників із питань нарахування страхових внесків на виплати, передбачені цим Порядком, Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в межах своєї компетентності роз'яснює.
   
   Згідно із статтею 1 Закону України від 09.09.2004 р. N 1994 "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" кредиторською заборгованістю Державного бюджету України визнаються виплати зазначеним працівникам надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення у повному обсязі, що не були нараховані або не були виплачені. Пунктом 4 Порядку встановлено, що відрахування, передбачені законодавством, до яких належать і страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, здійснюються в установленому законом порядку.
   
   Таким чином, якщо надбавки за вислугу років та допомога на оздоровлення були в свій час нараховані зазначеним категоріям працівників (згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. N 78, від 19.08.2002 р. N 1222 або за рішенням суду), то на них мали бути нараховані страхові внески за діючими тоді нормами. У разі погашення (виплати) такої заборгованості одночасно повинна бути погашена заборгованість страхувальника по страхових внесках згідно зі звітною формою Ф4-ФССзТВП.
   
   Якщо зазначені виплати не були нараховані, то згідно із пунктом 4 постанови N 934 вони повинні бути нараховані протягом місяця. При цьому окремо повинні здійснюватися нарахування надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення особам, які працювали у 1997 - 2002 роках і продовжують працювати в тому самому закладі чи установі, та тим особам, які працювали у 1997 - 2002 роках і звільнилися або вийшли на пенсію (пункт 3 Порядку). Зазначене має принципове значення для нарахування страхових внесків до Фонду.
   
   У першому випадку, оскільки працюючі особи є застрахованими особами, а виплати, що розглядаються, відносяться до фонду оплати праці, страхові внески мають нараховуватися та утримуватися. При цьому слід врахувати, що відповідно до пункту 1.6.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. N 5, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, то вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, в якому були здійснені нарахування. Отже, для нарахування та утримання страхових внесків повинні застосовуватися страхові тарифи, що діють згідно із Законом України від 11.01.2001 р. N 2213-III "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" на час нарахування виплат.
   
   Постановою N 934 затверджений розподіл коштів, передбачених у Державному бюджеті України для здійснення зазначених виплат у 2005 році. Згідно із роз'ясненням Державного казначейства України від 13.10.2005 р. N 07-04/1943-8581 саме сума планового асигнування загального фонду на 2005 рік ураховується при складанні звіту бюджетної установи за формою N 2 (графа "Затверджено кошторисом на рік"). Під час заповнення звіту по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (форма Ф4-ФССзТВП) рекомендуємо до фонду оплати праці відносити лише суми, нараховані для погашення у звітному, тобто 2005 році. Відповідно на ці суми мають нараховуватися (з них утримуватися) страхові внески до Фонду. Перерахування цих страхових внесків (з урахуванням видатків закладу освіти, що провадяться за рахунок коштів Фонду) повинні здійснюватися у тому звітному періоді (квартал, півріччя, 9 місяців, рік), коли відповідні кошти надійшли із державного бюджету.
   
   Звертаємо увагу, що згідно з частиною 1 статті 23 Закону України від 18.01.2001 р. N 2240 "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (далі - Закон N 2240) у разі нестачі у страхувальників-роботодавців коштів для виплати заробітної плати та сплати страхових внесків у повному обсязі нарахування їх на заробітну плату і перерахування страхових внесків до Фонду провадиться пропорційно до сум заробітної плати. За порушення встановленого законодавством порядку справляння страхових внесків застосовуються фінансові санкції згідно зі статтею 30 Закону N 2240.
   
   У випадку, коли нарахування виплат провадиться для осіб, які працювали у 1997 - 2002 роках на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників, у тому числі за сумісництвом, і звільнилися або вийшли на пенсію (абзац 2 пункту 3 Порядку), які, відповідно, не є застрахованими особами, страхові внески із цих сум не справляються.
   
   Директор
А. Міщенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам