Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об административных правонарушениях

Об административных правонарушениях   
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 30.04.2013 р. № 01-14-1165
   
   Щодо адміністративних правопорушень

   
   Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянуто Ваш лист та в межах компетенції повідомляється.
   
   По першому питанню, згідно із п. 1.2 Порядку розгляду та оформлення органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 03.04.2012 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 11.06.2012 за № 924/21236, порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі за порушення порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів (стаття 1655 КУпАП), за вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у випадках, передбачених законом (стаття 18823 КУпАП), та притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення та цим Порядком.
   
   По другому питанню надаємо інформацію щодо кількості складених у 2011 - 2012 роках адміністративних протоколів органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (постатейно).
   
   За 2011 рік: по ст. 1655 КУпАП - 7774, по ст. 18823 КУпАП - 4, всього - 7780. За 2012 рік: по ст. 1655КУпАП - 27015, по ст. 18823 КУпАП - 16, всього - 27031.
   
   По третьому питанню повідомляємо, що згідно із частиною другою статті 2 Закону України "Про державну службу" від 16.12.93 № 3723-XII, посадовими особами відповідно до цього Закону вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.
   
   Відповідно до примітки 1 статті 364 Кримінального кодексу України, службовими засобами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
   
   Статтею 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV визначено, що питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:
   
   введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
   
   користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
   
   ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;
   
   самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форми організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах.
   
   Завдання та функціональні обов'язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах визначаються Кабінетом Міністрів України.
   
   Отже, в разі відсутності на підприємстві (установі, організації) посади головного бухгалтера, а обов'язки ведення бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, підписання фінансових документів покладено на бухгалтера цього підприємства (установи, організації), на нього органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності може складатися протокол про адміністративне правопорушення та накладатися адміністративне стягнення у вигляді штрафу.
   
   Заступник директора
Т. А. Нагорна

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам