Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об учете отпускных при расчете выплат в соответствии с Порядком N 1266

Об учете отпускных при расчете выплат в соответствии с Порядком N 1266   
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.09.2015 р. N 5.2-32-1422
   
   Про врахування відпускних під час розрахунку виплат відповідно до Порядку N 1266

   Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) розглянула в межах компетенції ваше звернення щодо обчислення матеріального забезпечення застрахованим особам та повідомляє.
   
   Обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 439.
   
   Відповідно до п. 3 Порядку середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов'язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком; відпустка без збереження заробітної плати (далі - поважні причини).
   
   Тобто період перебування застрахованої особи в оплачуваній відпустці не належить до поважних причин і не виключається з розрахункового періоду.
   
   Відповідно до п. 32 Порядку середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, що включаються до звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які подаються до Державної фіскальної служби.
   
   Окрім цього, особливості обліку та відображення фонду оплати праці визначені в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженій наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. N 5 (далі - Інструкція).
   
   Згідно з пп. 1.6.1 п. 1.6 Інструкції нарахування фонду оплати праці відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця), зокрема, відпустки, на відміну від порядку їхньої фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці.
   
   Отже, до розрахункового періоду при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах включаються всі виплати, з яких сплачено страхові внески, в тому місяці, в якому їх було нараховано (з першого до першого числа).
   
   Таким чином, враховуючи умовний приклад, наведений у вашому листі, при обчисленні допомоги по тимчасовій непрацездатності (тимчасова непрацездатність у серпні 2015 року) розрахунковим періодом буде серпень 2014 року - липень 2015 року.
   
   Оскільки в липні - серпні 2014 року (з 28.07.2014 р. по 28.08.2014 р.) застрахована особа перебувала в оплачуваній відпустці (3405,00 грн.), то під час розрахунку середньоденної заробітної плати необхідно враховувати суму відпускних у розмірі 2951,00 грн., що припадає на серпень 2014 року.
   
   Додатково рекомендуємо керуватися листом Міністерства соціальної політики України від 01.02.2010 р. N 1000/0/14-10/18 в частині включення сум оплати відпусток, які припадають на місяці розрахункового періоду.
   
    В. о. директора
   
Т. Нагорна

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам