Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О начислении обязательств по НДС в случае использования приобретенных (импортированных) товаров в освобожденных от налогообложения операциях

О начислении обязательств по НДС в случае использования приобретенных (импортированных) товаров в освобожденных от налогообложения операциях   

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.10.2013 р. N 12634/6/99-99-19-04-02-15
   
   Щодо нарахування зобов'язань з ПДВ у разі використання придбаних (імпортованих) товарів у звільнених від оподаткування операціях


   
   Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист <...> щодо надання роз'яснення про порядок коригування податкового кредиту у разі використання придбаних (імпортованих) товарів у звільнених від оподаткування операціях і повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 26 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс) тимчасово, на період виконання програм Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні (далі - ГФ), що виконуються відповідно до закону, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм ГФ (далі - грантів).
   
   Порядок здійснення таких операцій визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 р. N 284 (далі - Порядок N 284).
   
   Пунктом 4 Порядку N 284 встановлено, що у договорі між постачальником товарів та послуг і основним реципієнтом (субреципієнтом) обов'язково зазначається дата і номер договору про надання гранту.
   
   Згідно з пунктом 5 Порядку N 284 постачальник товарів та послуг для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання товарів та послуг, здійснених відповідно до договору, не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалися такі операції, подає Держслужбі соцзахворювань:
   
   • заяву про видачу довідки-підтвердження, що товари та послуги оплачуються за рахунок грантів, за формою згідно з додатком 1;
   
   • завірені в установленому законодавством порядку копії:
   
   - договору між постачальником і основним реципієнтом (субреципієнтом);
   
   - довідки про включення постачальника товарів та послуг до ЄДРПОУ або документа про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
   
   - свідоцтва про реєстрацію постачальника товарів та послуг як платника податку на додану вартість;
   
   - податкових накладних, виданих постачальником товарів та послуг у звітному (податковому) періоді у межах виконання договору між постачальником і основним реципієнтом (субреципієнтом), без урахування податку на додану вартість.
   
   Держслужба соцзахворювань протягом п'яти робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, видає довідку-підтвердження, що товари та послуги оплачуються за рахунок грантів, за формою згідно з додатком 2 або надсилає обґрунтовану відмову у письмовій формі (пункт 6 Порядку N 284).
   
   Довідка-підтвердження оформляється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою Держслужби соцзахворювань та скріплюється гербовою печаткою. Два примірники довідки-підтвердження видаються постачальникові товарів та послуг, один з яких подається органам податкової служби, другий - залишається у постачальника. Третій примірник довідки-підтвердження залишається у Держслужбі соцзахворювань (пункт 7 Порядку N 284).
   
   Таким чином, звільнення від оподаткування, передбачене пунктом 26 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, може бути застосоване виключно до операцій з постачання тих товарів (послуг), які перераховані в складених постачальником податкових накладних, що були додані до заяви про видачу довідки-підтвердження.
   
   Якщо у видачі довідки-підтвердження Держслужба соцзахворювань надала обґрунтовану відмову, така відмова є підставою для донарахування сум податку на додану вартість на вартість поставлених товарів (послуг), при постачанні яких було застосовано вказану пільгу.
   
   Що стосується сум податку на додану вартість, що були сплачені при придбанні (ввезенні) товарів, які використані в операціях, звільнених від оподаткування згідно з пунктом 26 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, то відповідно до підпункту "б" пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу).
   
   Податковий облік сум податкових зобов'язань, нарахованих згідно з вимогами пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу, здійснюється на підставі податкових накладних, порядок складання яких встановлено пунктом 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 р. N 1379 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 р. за N 1333/20071).
   
   З урахуванням вимог даного пункту у разі використання товарів/послуг, за якими суми ПДВ попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які звільняються від оподаткування, платником податку в доповнення до податкової накладної, складеної при постачанні звільненого від оподаткування товару (послуги), виписується додаткова податкова накладна на суму донарахованого податку. Обидва примірники цієї податкової накладної залишаються в особи, що їх виписала, а в рядках "Індивідуальний податковий номер покупця" та "Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (покупця)" проставляється нуль.
   
   У верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка "Х" та зазначається тип причини: "09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування ПДВ".
   
   В доповнення до викладеного Міндоходів повідомляє, що відповідь на викладені в листі питання в частині розрахунку податку на прибуток розміщена в Єдиній базі податкових знань на сайті Міндоходів за адресою www.minrd.gov.ua/ebpz (копія додається).
   
   
   Заступник Міністра
   
А. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам