Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О переносе сроков

О переносе сроков   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.06.2014 р. № 14544/7/99-99-19-03-02-17
   
   
ГУ Міндоходів в областях, м. Києві,
    Міжрегіональне головне управління -
    Центральний офіс з обслуговування великих платників
   
   
Про перенесення термінів

   
    Міністерство доходів і зборів України у зв’язку з терористичною загрозою та складною ситуацією, що склалась у Донецькій та Луганській областях, інформує про таке.
   
   Указом Президента України від 14 квітня 2014 року уведено в дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України".
   
   Відповідно до пункту 4.3 статті 4 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) податкові періоди та строки сплати податків та зборів установлюються, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів, з урахуванням зручності виконання платником податкового обов'язку та зменшення витрат на адміністрування податків та зборів.
   
   Пунктом 49.2 статті 49 Кодексу визначено, що платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.
   
   Граничні строки подання податкової декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені Кодексом.
   
   Так, відповідно до пункту 102.6 статті 102 Кодексу граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, зокрема, якщо такий платник податків протягом зазначених строків мав обмежену свободу пересування внаслідок обставин непереборної сили, підтверджених документально.
   
   Штрафні санкції, визначені цим Кодексом, не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації згідно з пунктом 102.6 статті 102 Кодексу.
   
   Порядок застосування пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Кодексу затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1044 (далі – Наказ № 1044).
   
   Відповідно до Наказу № 1044 обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) – це непереборна за даних умов сила (стихійне лихо, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо), яка є обставиною, що звільняє фізичну особу або посадових осіб юридичної особи від відповідальності за невиконання обов'язків, передбачених податковим законодавством.
   
   Враховуючи зазначене, а також беручи до уваги значну кількість звернень платників податків Донецької і Луганської областей про неможливість своєчасного подання податкової звітності за травень 2014 року до контролюючих органів, з урахуванням пункту 5.4 Наказу № 1044, Міністерство доходів і зборів повідомляє про продовження граничного терміну подання податкової звітності за травень 2014 року з 20 червня 2014 року до 30 червня 2014 року включно для платників податків, у яких відсутня можливість своєчасного подання такої звітності на відповідній території України у зв’язку з проведенням антитерористичної операції.
   
   Зобов’язуємо довести вказане до відома підпорядкованих органів Міндоходів і забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед платників податків із зазначеного питання.
   
   
   Перший заступник Міністра
   
І.О. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам