Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О погашении задолженности по разнице в тарифах

О погашении задолженности по разнице в тарифах   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.04.2014 р. N 9577/7/99-99-25-04-17
   
   Про погашення заборгованості з різниці в тарифах
   
   Кабінетом Міністрів України 29 січня 2014 року на виконання вимог статті 14 Закону України від 6 січня 14 року N 729-VII "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (далі - Закон про бюджет) прийнято постанову N 30 "Деякі питання надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування" (далі - Постанова N 30 та Порядок, копія додається (див. окремо в базі)).
   
   Статтею 14 Закону про бюджет встановлено, що у 2014 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 14, 15, 16 і 17 статті 11 та пунктом 5 статті 12 цього Закону).
   
   Зокрема, такими джерелами визначено:
   
   • надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на прибуток таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 24 статті 14 цього Закону;
   
   • надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на додану вартість, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 24 статті 14 цього Закону, у таких підприємств;
   
   • надходження від погашення заборгованості із сплати дивідендів, підприємств електроенергетичної галузі, що сплачується до державного бюджету відповідно до законодавства, в тому числі із сплати реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, а також надходження із сплати такими підприємствами дивідендів, нарахованих за результатами діяльності у 2013 році;
   
   • надходження від погашення підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі перед Державним агентством резерву України заборгованості та зобов'язань за матеріальні цінності (включаючи зобов'язання з податку на додану вартість, що виникають за результатами проведення таких розрахунків, та із сплати штрафних санкцій і відсотків за користування ресурсами), а також надходження Державного агентства резерву України від реалізації матеріальних цінностей, повернутих підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі. Заборгованість та зобов'язання з повернення енергогенеруючими компаніями матеріальних цінностей у натуральному вигляді визначаються відповідно до ціни матеріальних цінностей, зазначеної у договорах, а в разі відсутності договору - за цінами, що діяли на дату споживання органічного палива.
   
   У складі пакета документів учасники розрахунків подають до місцевого фінансового органу:
   
   • довідку органу доходів і зборів про розмір податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), у тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, не сплачених на день видачі довідки, засвідчену підписом керівника такого органу, скріпленим печаткою (за наявності податкового боргу), або відповідне судове рішення;
   
   • довідку підприємства про розмір боргу (без урахування пені), в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств електроенергетичної галузі, у статутному капіталі яких є державна частка, до державного бюджету, не сплачених на день видачі довідки, за підписом керівника такого підприємства, скріпленим печаткою, засвідчену підписом керівника суб'єкта управління корпоративними правами держави, скріпленим печаткою;
   
   • довідку підприємства про розмір дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) зазначених у підпункті 6 цього пункту господарських товариств, що підлягають сплаті до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік, за підписом керівника такого підприємства, скріпленим печаткою, засвідчену підписом керівника суб'єкта управління корпоративними правами держави, скріпленим печаткою;
   
   • довідку органу доходів і зборів про наявність реструктуризованих за договорами податкових зобов'язань, які виникли у зв'язку із застосуванням статті 10 Закону України від 23 червня 2005 року N 2711-IV "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".
   
   Для визначення обсягу зобов'язань учасники розрахунків подають територіальним комісіям довідку-розрахунок суми додаткових податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, які виникають у результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків.
   
   Територіальні комісії узгоджують суми додаткових податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість учасників розрахунків відповідно до цих Порядку та умов.
   
   Тобто органи доходів і зборів не складають довідку про суму додаткових податкових зобов'язань та відповідно не несуть відповідальності за визначені у ній суми зобов'язань. Підпис керівника органу доходів і зборів на цій довідці проставляється як факт ознайомлення із зазначеними у ній даними та їх врахування при подальшій роботі щодо адміністрування відповідного податку.
   
   Звертаю увагу, що Міністерством фінансів України заплановано на квітень 2014 року обсяг надходжень до спеціального фонду державного бюджету за рахунок проведення розрахунків за Постановою N 30 у сумі 125971,6 млн. грн., у тому числі з податку на додану вартість (код бюджетної класифікації 14010101) - 66666,6 тис. грн. та податку на прибуток (код бюджетної класифікації 110222) - 59305 тис. гривень.
   
   Враховуючи зазначене, з метою забезпечення максимального повного проведення розрахунків за механізмом, запровадженим Постановою N 30, а також безумовного виконання відповідних планових показників квітня та наступних бюджетних періодів зобов'язую:
   
   1. Терміново визначити коло потенційних учасників розрахунків.
   
   2. Проінвентаризувати їх податковий борг (з визначених податків), діючі реструктуризовані або розстрочені (відстрочені) суми податкового боргу, а також наявні суми кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, які також можуть бути учасниками цих розрахунків.
   
   3. Проаналізувати зібрану інформацію у рамках створення можливих схем розрахунків або їх окремих ланок.
   
   4. Провести відповідну роз'яснювальну роботу з підприємствами - потенційними учасниками розрахунків щодо необхідності максимального використання можливості погашення податкових платежів із застосуванням зазначеного механізму розрахунків.
   
   5. Забезпечити оперативне формування та надання учасникам розрахунків довідок про розмір податкового боргу, у тому числі реструктуризованого, розстроченого (відстроченого) станом на дату видачі довідки.
   
   6. Організувати ефективну взаємодію з територіальними комісіями з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу з метою налагодження оперативного обміну інформацією та прискорення проведення розрахунків.
   
   Керівникам органів доходів і зборів взяти під особистий контроль повноту проведення розрахунків за механізмом Постанови N 30. Результати роботи по організації та проведенню цих розрахунків будуть враховуватися при підведенні загальних підсумків роботи.
   
   Перший заступник Міністра
   
І. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам