Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О получении льгот по налогу на прибыль предприятий

О получении льгот по налогу на прибыль предприятий   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 30.12.2013 р. N 18744/6/99-99-19-03-02-15
   
   Щодо отримання пільг з податку на прибуток підприємств

   
   Відповідно до пункту 1 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. N 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів" затверджено національний класифікатор України з наданням чинності з 1 січня 2012 р. ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" на заміну ДК 009:2005.
   
   Поряд з цим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.02.2013 р. N 113 відновлена чинність національного класифікатора України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності" на період до 31.12.2013 р.
   
   Відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. N 375 (далі - ДК 009:2005), за методологічними засадами, принципами побудови та призначенням КВЕД є статистичною класифікацією, створеною як інструментарій для систематизації та групування економічної та соціальної інформації у стандартний формат, який дає змогу обробляти та аналізувати значні обсяги інформації.
   
   Основним призначенням КВЕД є визначення та кодування основного та другорядного видів економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб (статистичних одиниць), яке здійснюється органами державної статистики, та їх відображення у ЄДРПОУ.
   
   У разі використання статистичних класифікацій з метою адміністративного управління треба враховувати це їхнє первісне та переважне призначення, оскільки тип використовуваних одиниць, порядок визначення та зміни основного виду економічної діяльності, принципи побудови цих класифікацій тісно пов'язані з метою статистичної діяльності.
   
   Будь-яке інше використання КВЕД не для статистичних потреб (адміністративних чи нормативних) може здійснюватися за власними правилами, під відповідальність користувачів та з належними поясненнями.
   
   Абзацом "в" пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України передбачено тимчасове, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств прибутку, отриманого від основної діяльності підприємств галузі електроенергетики (клас 40.11 група 40 КВЕД ДК 009:2005), які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії. Під останніми розуміють джерела вітрової, сонячної, геотермальної енергії, енергії хвиль та припливів, гідроенергії, енергії біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів (підпункт 14.1.29 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу).
   
   Клас 40.11 група 40 ДК 009:2005 включає виробництво електроенергії з використанням будь-яких джерел, включаючи теплову енергію, ядерну енергію, гідроенергію, енергію, яку отримують з відновлювальних джерел, електроенергію, яка виробляється газовими турбінами, дизельними станціями чи іншими відновлювальними джерелами.
   
   Клас 35.11 групи 35 Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 40.11.0 ДК 009:2005, а саме експлуатацію генеруючих систем із виробництва електроенергії: у т. ч. теплових, ядерних, гідроелектричних і газових турбін, дизельних станцій чи інших поновлюваних джерел, крім одержування електроенергії від спалювання відходів.
   
   Методологічними основами та поясненнями класифікації видів економічної діяльності, затвердженими наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. N 396, рекомендовані до застосування таблиця відповідностей між позиціями статистичних класифікацій КВЕД-2005 та КВЕД-2010. Згідно із зазначеною таблицею коду виду діяльності 35.11 "Виробництво електроенергії" за ДК 009:2010 відповідає аналогічний вид діяльності 40.11 за ДК 009:2005.
   
   Враховуючи викладене, тимчасово, строком на 10 років починаючи з 1 січня 2011 року, на підставі абзацу "в" пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України, звільняється від оподаткування податком на прибуток підприємств прибуток, отриманий від основної діяльності платником податку - підприємством галузі електроенергетики (клас 40.11 група 40 КВЕД ДК 009:2005 або клас 35.11 за ДК 009:2010), яке виробляє електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії.
   
   
   Заступник Міністра    
А. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам