Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О получении отсрочки (рассрочки) денежных обязательств

О получении отсрочки (рассрочки) денежных обязательств   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.07.2013 р. N 7202/6/99-99-11-02-01-15

   
   Міндоходів України розглянуло лист ПАТ і повідомляє таке.
   
   Право платників податків на отримання відстрочення (розстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) визначено пп. 17.1.5 ст. 17 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
   
   Крім того, відповідно до ст. 32 Кодексу строк сплати податку та збору може бути змінено шляхом перенесення встановленого податковим законодавством строку сплати податку та збору або його частини на більш пізній строк.
   
   Порядок та умови надання платникам податків розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу визначено статтею 100 Кодексу та наказом МФУ від 30.11.2012 р. N 1261 "Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків", зареєстрованим у Мін'юсті України 21.12.2012 р. за N 2143/22455 (далі - Наказ N 1261).
   
   Для розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платник податків відповідно до п. 3.1 розділу III Наказу N 1261 має звернутися до органу доходів і зборів за місцем свого обліку або за місцем обліку такого грошового зобов'язання (податкового боргу) з письмовою заявою, форму якої наведено у додатку 1 до Наказу N 1261, в якій зазначаються суми податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), пені, сплату яких платник податків просить розстрочити (відстрочити), а також строк розстрочення (відстрочення) та періоди сплати. При цьому окремо вказуються суми, строк сплати яких ще не настав, а також строк сплати яких вже минув.
   
   До заяви додається економічне обґрунтування, яке складається з: переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин; аналізу фінансового стану; графіка погашення розстрочених (відстрочених) сум; розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення.
   
   Перелік обставин, що є підставами для розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу), та підтверджуючих ці обставини документів наведено у постанові КМУ від 27.12.2010 р. N 1235 "Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин".
   
   Відповідно до п. 100.2 ст. 100 Кодексу платник податків, який звертається до органу доходів і зборів із заявою про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань, вважається таким, що узгодив суму такого грошового зобов'язання.
   
   За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів керівник (заступник керівника) органу доходів і зборів протягом 30 календарних днів з дати подання заяви або приймає рішення про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу), або відмовляє платнику в розстроченні (відстроченні) в письмовій формі за відсутності підстав для надання розстрочення (відстрочення) та у разі недотримання обов'язкових вимог, визначених Наказом N 1261.
   
   Розстрочення (відстрочення) надається окремо за кожним податком, збором, штрафною (фінансовою) санкцією (штрафом), пенею. Строки сплати розстрочених (відстрочених) сум або їх частки можуть бути перенесені шляхом прийняття окремого рішення та внесення змін до договору розстрочення (відстрочення).
   
   На розстрочені (відстрочені) грошові зобов'язання (податковий борг) пеня та штрафи не нараховуються з дати укладання (підписання) договору до закінчення строку дії договору про розстрочення (відстрочення) грошового зобов'язання (податкового боргу).
   
   Договір про розстрочення (відстрочення) може бути достроково розірваний як з ініціативи платника податків (у разі дострокового погашення розстрочених (відстрочених) сум), так і з ініціативи органу доходів і зборів (якщо платник податків надав недостовірну інформацію під час укладання договору, допускає виникнення нового податкового боргу або порушує умови погашення розстрочених (відстрочених) сум).
   
   Заступник Міністра
   
А. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам