Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке налогообложения операций по поставке услуг, финансирование которых осуществляется за счет средств международной технической помощи

О порядке налогообложения операций по поставке услуг, финансирование которых осуществляется за счет средств международной технической помощи   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.10.2013 р. N 13407/6/99-99-19-04-02-15

   
   Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист ТОВ щодо порядку оподаткування операцій з постачання послуг, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги в межах виконання проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, що здійснюється відповідно до Рамкової угоди між Урядом України та комісією Європейських Співтовариств, і повідомляє.
   
   Згідно з п. 3.2 ст. 3 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.
   
   Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств затверджена Законом України від 03.09.2008 р. N 360-VI "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств" (далі - Рамкова угода).
   
   Статтею 3 Рамкової угоди передбачено, що контракти, фінансовані коштом Співтовариства, не підлягають оподаткуванню ПДВ, гербовим, реєстраційним або іншими аналогічними зборами в Україні, незалежно від того, чи існують такі збори, чи повинні бути впроваджені, і незалежно від того, чи укладені ці контракти з особами з України чи інших країн (п. 3.3 ст. 3 Рамкової угоди).
   
   У тих випадках, коли контракт стосується поставки товарів, що походять з України, контракт повинен бути укладений на підставі цін без урахування ПДВ. Термін "товар" слід розуміти як будь-який продукт, послугу і/або права, які підлягають продажу (п. 3.4 ст. 3 Рамкової угоди).
   
   Крім того, ця Рамкова угода застосовується також до всіх заходів, фінансованих Співтовариством, які за їхнім характером не охоплені окремою угодою про фінансування (п. 1.3 ст. 1 Рамкової угоди).
   
   Реалізація права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, в тому числі і зазначеною Рамковою угодою, здійснюється на підставі:
   
   реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги (далі - МТД), що видається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку);
   
   плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти МТД в рамках проекту (програми) МТД, засвідченого донором або виконавцем та погодженого бенефіціаром, який подається до Мінекономрозвитку (далі - план закупівлі).
   
   У реєстраційній картці проекту (програми) МТД робиться запис, який містить:
   
   1) посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг;
   
   2) підтвердження наявності плану закупівлі;
   
   3) зазначення адреси офіційного сайту Мінекономрозвитку, за якою розміщено такий план закупівлі та перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги.
   
   У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено такий запис, це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України. Таким чином, в рамках такого проекту (програми) МТД товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) постачальниками такому виконавцю без сплати ПДВ.
   
   Неподання до Мінекономрозвитку плану закупівлі за проектом (програмою) МТД розглядатиметься як відсутність необхідності в реалізації донором права на податкові пільги при реалізації такого проекту МТД, про що у реєстраційній картці цього проекту буде зроблено відповідну відмітку.
   
   У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено одну з нижчезгаданих відміток про те, що:
   
   1) податкові пільги за операціями, які здійснюються на митній території України, міжнародним договором не передбачені;
   
   2) план закупівлі не подано (необхідність у реалізації права на податкові пільги не заявлено),
   
   це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД податкові пільги відсутні або донором не заявлено необхідність в реалізації права на податкові пільги. Таким чином, у рамках такого проекту товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) постачальником такому виконавцю зі сплатою ПДВ.
   
   У разі постачання товарів, робіт та послуг, звільнених від оподаткування ПДВ, платник податку (продавець) в додатку 6 до податкової декларації з ПДВ, затвердженої наказом МФУ від 25.11.2011 р. N 1492 (зареєстрований у Мін'юсті України 20.12.2011 р. за N 1490/20228), зазначає підставу для звільнення, зокрема номер реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, та назву відповідного міжнародного договору.
   
   Крім цього, платник податку (продавець) повинен отримати від виконавця проекту (програми) МТД:
   
   1) копію реєстраційної картки проекту (програми) МТД, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту (програми) МТД;
   
   2) копію плану закупівлі, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту (програми) МТД;
   
   3) копію контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідчену підписом та печаткою виконавця проекту (програми) МТД. У контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється виконавцем за кошти проекту МТД та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі.
   
   Згідно з п. 23 Порядку залучення, використання та моніторингу МТД, затвердженого постановою КМУ від 15.02.2002 р. N 153 (далі - Порядок N 153), виконавець проекту (програми) МТД, що реалізує право на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України (крім договорів, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему), щомісяця до 20 числа складає та подає в письмовому та електронному вигляді органові державної податкової служби, в якому перебуває на обліку як платник податків, та в копії Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження за формою згідно з додатком 8 до Порядку.
   
   Як викладено в листі ТОВ та додатках до нього, Мінекономрозвитку зареєстровано проект МТД N 2648 "Бюро моніторингу та інституційного розвитку програми Східного партнерства з питань культури" (реєстраційна картка проекту N 2648-01). В рамках зазначеного проекту Мінекономрозвитку також отримано план закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти МТД в рамках зазначеного проекту, про що зазначено в реєстраційній картці проекту.
   
   Отже, операції з постачання товарів, робіт, послуг в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги N 2648 "Бюро моніторингу та інституційного розвитку програми Східного партнерства з питань культури" та в межах затвердженого плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються виконавцем проекту за кошти МТД, звільняються від оподаткування ПДВ.
   
   На доповнення до викладеного, Міндоходів вважає за необхідне відзначити, що роз'яснення щодо порядку оформлення документів, необхідних для підтвердження права застосування пільгового режиму оподаткування операцій з постачання товарів (послуг), які поставляються в межах контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, в тому числі і на виконання Рамкової угоди, було надано листом Державної податкової служби України від 27.09.2012 р. N 4526/0/71-12/12-1017 "Щодо інформаційних довідок", а відповіді на викладені в листі питання розміщені в Єдиній базі податкових знань на сайті Міндоходів за адресою www.minrd.gov.ua/ebpz/.
   
   
   Заступник Міністра
   
А. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам