Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке налогообложения дивидендов, полученных из Грузии резидентом Украины - физическим лицом, являющимся владельцем грузинского предприятия

О порядке налогообложения дивидендов, полученных из Грузии резидентом Украины - физическим лицом, являющимся владельцем грузинского предприятия   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.02.2014 р. N 660/С/99-99-12-01-03-14

   МДЗУ розглянуло звернення громадянина, яке надійшло на Урядову гарячу лінію 23.01.2014 р. стосовно порядку оподаткування дивідендів, отриманих з Грузії резидентом України - фізичною особою, яка є власником грузинського підприємства, і повідомляє.
   
   Відповідно до положень ст. 3 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування, є складовою податкового законодавства України.
   
   Згідно зі ст. 1 Конвенції між Урядом України і Урядом Грузії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на дохід і на майно, від 14.02.97 р., що ратифікована Верховною Радою України (Закон України від 17.03.99 р. N 504-XIV) і набрала чинності 01.04.99 р. (далі - Конвенція), її положення застосовуються до осіб, які є резидентами однієї або обох Договірних Держав.
   
   При застосуванні цієї Конвенції вираз "резидент однієї Договірної Держави" означає особу, яка за законодавством цієї Держави підлягає оподаткуванню в ній на підставі місця проживання, постійного місця перебування, місця знаходження керівного органу або місця реєстрації, або іншого аналогічного критерію. Цей термін, разом з тим, не включає особу, яка підлягає оподаткуванню в цій Державі, тільки якщо ця особа одержує доходи з джерел в цій Державі або стосовно майна, що в ній знаходиться (п. 1 ст. 4 Конвенції).
   
   Відповідно до ст. 10 Конвенції дивіденди, що сплачуються компанією, яка є резидентом Договірної Держави, резиденту другої Договірної Держави, можуть оподатковуватись у цій другій Державі.
   
   Однак такі дивіденди можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, резидентом якої є компанія, що сплачує дивіденди, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо одержувач фактично має право на дивіденди, податок, що стягується, не повинен перевищувати:
   
   a) 5 % від загальної суми дивідендів, якщо право на дивіденди фактично має компанія (на відміну від товариства), і ця компанія є власником принаймні 25 процентів капіталу компанії, яка сплачує дивіденди;
   
   b) 10 % від загальної суми дивідендів в інших випадках.
   
   Термін "дивіденди" при використанні в цій статті означає дохід від акцій чи інших прав, які не є борговими вимогами, що дають право на участь у прибутку, так само як дохід від інших корпоративних прав, який підлягає такому ж оподаткуванню, як доходи від акцій відповідно до податкового законодавства Держави, резидентом якої є компанія, що розподіляє прибуток.
   
   Відповідно до вищевказаних положень ст. 10 Конвенції право щодо оподаткування доходів у вигляді дивідендів надається як країні, що є джерелом таких доходів, так і країні, резидентом якої є отримувач дивідендів. При цьому право країни - джерела виникнення дивідендів щодо їх оподаткування обмежене ставками податку (5 % чи 10 %), а країна, резидентом якої є отримувач дивідендів, має право на оподаткування таких іноземних доходів відповідно до свого національного законодавства.
   
   Враховуючи вищевикладене, згідно з Конвенцією дивіденди, що виплачуються компанією - резидентом Грузії фізичній особі - резиденту України, який є засновником (власником) грузинської компанії, підлягають оподаткуванню у Грузії податком, що не перевищує 10 % від загальної суми дивідендів.
   
   Відповідно до положень ст. 13 Кодексу доходи, отримані фізичною особою - резидентом з джерел походження за межами України, включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень цього Кодексу чи міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
   
   З метою усунення подвійного оподаткування суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом.
   
   
   Заступник Міністра -
   керівник апарату
   
В. Левицький

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
7022 8
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам