Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке оформления декларации по НДС инвестором в рамках соглашения о разделе продукции

О порядке оформления декларации по НДС инвестором в рамках соглашения о разделе продукции   

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.09.2013 р. N 10803/6/99-99-19-04-02-15
   
   Щодо порядку оформлення декларації з ПДВ інвестором у рамках договору про розподіл продукції


   
   Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист Представництва <...> щодо порядку заповнення інвестором (оператором) податкової декларації з ПДВ в рамках виконання Угоди про розподіл продукції <...> (далі - Угода) і повідомляє.
   
   Відповідно до підпункту 14.1.83 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) термін "інвестор" для цілей оподаткування відповідно до розділу XVIII цього Кодексу "Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про угоди про розподіл продукції".
   
   При укладанні багатосторонньої угоди інвесторами визначається оператор угоди (далі - інвестор (оператор)), на якого покладаються функції, передбачені Законом України "Про угоди про розподіл продукції", у тому числі ведення обліку і сплати податкових зобов'язань за угодою.
   
   Особливості оподаткування податком на додану вартість діяльності платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції визначено статтею 337 Кодексу.
   
   Відповідно до пункту 337.1 статті 337 Кодексу операції з постачання на митній території України компенсаційної та/або прибуткової продукції, набутої інвестором (оператором) у власність внаслідок її розподілу за угодою про розподіл продукції, та прибуткової продукції, належної державі і переданої інвестору (оператору) для подальшого продажу, оподатковуються ПДВ у загальному порядку, визначеному розділом V Кодексу.
   
   При цьому податок на додану вартість не справляється (пункт 337.2 статті 337 Кодексу):
   
   • при ввезенні на митну територію України товарів та інших матеріальних цінностей, призначених для використання в рамках виконання угоди про розподіл продукції;
   
   • при отриманні інвестором послуг, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, які постачаються нерезидентом на митній території України.
   
   Операції з вивезення за межі митної території України товарів та інших матеріальних цінностей, які раніше були придбані інвестором на митній території України для виконання угоди, оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою (пункт 337.2 статті 337 Кодексу).
   
   Інвестор (оператор) за багатосторонньою угодою про розподіл продукції має право на включення до складу податкового кредиту сум податку, що сплачені (нараховані) будь-яким інвестором за угодою, у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів/послуг, основних засобів, придбання яких здійснено відповідно до програм і планів, затверджених у порядку, визначеному угодами про розподіл продукції. Такі суми податку включаються інвестором (оператором) до складу податкового кредиту на підставі податкових накладних, виданих постачальником інвестору угоди про розподіл продукції (пункт 337.4 статті 337 Кодексу).
   
   При від'ємному значенні суми податку на додану вартість, розрахованої відповідно до Кодексу, така сума підлягає відшкодуванню інвестору (оператору) в порядку та строки, передбачені угодою про розподіл продукції, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому інвестор (оператор) має право на автоматичне бюджетне відшкодування такої суми в повному обсязі.
   
   Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджений наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" від 25.11.2011 р. N 1492 (далі - Порядок N 1492).
   
   Платник податку - інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов'язаний з виконанням угоди про розподіл продукції, подає податкову звітність за результатами такої діяльності з відміткою "Угода про розподіл продукції від ____________ N _____" та вказує назву Угоди (пункт 14 Порядку N 1492) (далі - податкова декларація).
   
   Операції з постачання на митній території України компенсаційної та/або прибуткової продукції, набутої інвестором (оператором) у власність внаслідок її розподілу за угодою про розподіл продукції, та прибуткової продукції, належної державі і переданої інвестору (оператору) для подальшого продажу, відображаються в графі 1 розділу 1 податкової декларації.
   
   В разі якщо інвестор (оператор) отримує на митній території України від нерезидента послуги, які призначені для виконання угоди про розподіл продукції, то в податковій декларації за звітний період, в якому такі послуги були отримані, обсяг наданих послуг інвестору відображається ним в колонці А графи 7 розділу I, при цьому колонка "Б" не заповнюється.
   
   В наступному звітному періоді обсяг таких послуг переноситься інвестором в колонку А графи 12.4 розділу II податкової декларації, при цьому колонка "Б" також не заповнюється.
   
   Операції з придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання виключно у межах угоди про розподіл продукції відображаються у рядку 10.1 розділу II податкової декларації.
   
   Операції з ввезення товарів на митну територію України, під час яких податок на додану вартість не справлявся, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, відображаються в графі 12.3 розділу II податкової декларації.
   
   Стосовно порядку відображення в податковій декларації сум бюджетного відшкодування за угодою про розподіл продукції слід зазначити наступне.
   
   Відповідно до статті 28 Угоди відшкодуванню з бюджету підлягає сума від'ємного значення податку на додану вартість, визначена інвестором (оператором) в податковій декларації за звітний період. Від'ємне значення суми податку на додану вартість, розрахованої відповідно до вимог Кодексу та відображеної в рядку 19 податкової декларації з податку на додану вартість звітного періоду, переноситься до рядків 20.2 та 21.1 податкової декларації з податку на додану вартість цього самого звітного (податкового) періоду. При цьому інвестором (оператором) в обов'язковому порядку подаються додатки 3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)" та 4 "Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)" до податкової декларації, затверджені Порядком N 1492, в якому визначається сума ПДВ, що підлягає бюджетному відшкодуванню, яка переноситься до рядка 23 податкової декларації за поточний звітний період.
   
   У разі постачання платником податку інвестору Угоди, який не є оператором Угоди, товарів/послуг, основних засобів відповідно до програм і планів, затверджених у порядку, визначеному Угодою, в податковій накладній у рядку "Особа (платник податку) - покупець" зазначається найменування двох учасників Угоди: інвестора (оператора) Угоди та інвестора, який здійснює придбання.
   
   В рядках податкової накладної "Індивідуальний податковий номер покупця", "Місцезнаходження (податкова адреса) покупця", "Номер телефону" та "Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)" зазначаються відповідно індивідуальний податковий номер, місцезнаходження (податкова адреса), номер телефону та номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість інвестора (оператора) Угоди.
   
   Відображення податкових накладних, отриманих чи виданих в рамках виконання угоди про розподіл продукції, у реєстрі отриманих та виданих податкових накладних відбувається у загальновстановленому порядку.
   
   
   Заступник Міністра
   
А. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам