Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке применения украинского-кипрского договора об избежании двойного налогообложения

О порядке применения украинского-кипрского договора об избежании двойного налогообложения   

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.10.2013 р. № 21761/7/99-99-12-01-03-17
   
   Щодо порядку застосування українсько-кіпрського договору про уникнення подвійного оподаткування


   
   Міністерство доходів і зборів України надсилає для використання в роботі інформацію щодо порядку застосування українсько-кіпрського договору про уникнення подвійного оподаткування.
   
   За інформацією МЗС України, Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (далі - Конвенція) та Протокол до неї, підписані 08.11.2012 р. в м. Нікосія та ратифіковані Законом України від 04.07.2013 р. № 412-VII, набрали чинності 07.08.2013 р.
   
   Відповідно до ст. 14 Закону України "Про міжнародні договори України" міжнародні договори набирають чинності для України в порядку та строки, передбачені договором, або в інший узгоджений сторонами спосіб.
   
   Згідно з п. 1 ст. 26 Конвенції Договірні Держави письмово повідомлять одна одну дипломатичними каналами про завершення всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Конвенцією чинності. Конвенція набирає чинності з дня отримання останнього письмового повідомлення і її положення будуть застосовуватися:
   
   а) щодо податків, утриманих у джерела з сум, виплачених з або після 1 січня календарного року, що настає за роком набрання Конвенцією чинності;
   
   б) щодо інших податків, які стягуються під час податкових років або періодів, що починаються з або після 1 січня календарного року, який настає за роком набрання Конвенцією чинності.
   
   Водночас п. 2 ст. 26 Конвенції передбачено, що з моменту набрання цією Конвенцією чинності припиняється дія Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна, підписаної 29.10.82 р. (далі - Угода колишнього СРСР).
   
   Зважаючи на зазначене, положення Конвенції повинні застосовуватися в українсько-кіпрських відносинах з 01.01.2014 р. Однак при формальному тлумаченні цих положень Конвенції фактично утворюється часовий проміжок, протягом якого норми Угоди колишнього СРСР вже не діють, а норми чинної Конвенції ще не почали діяти.
   
   Вказана ситуація пов'язана з наявністю розбіжностей між текстами Конвенції, викладеними українською та англійською мовами. За повідомленням МЗС України (лист від 10.10.2013 р. № 72/14-612/1-3330), українською та кіпрською сторонами досягнута домовленість про виправлення технічної помилки у тексті українською мовою п. 2 ст. 26 Конвенції, а саме: слова "припиняє дію з моменту набрання цією Конвенцією чинності" змінено на "припиняє дію з дати застосування цієї Конвенції".
   
   Таким чином, п. 2 ст. 26 Конвенції викладений у такій редакції: "Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна, підписана 29.10.82 р., припиняє дію з дати застосування цієї Конвенції".
   
   Отже, згідно зі ст. 26 Конвенції (з внесеними поправками) положення Конвенції будуть застосовуватися у двосторонніх українсько-кіпрських відносинах з 01.01.2014 р. До цього часу чинними залишатимуться положення Угоди колишнього СРСР.
   
   Заступник Міністра
В. Левицький

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам