Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке применения украинского-кипрского договора об избежании двойного налогообложения

О порядке применения украинского-кипрского договора об избежании двойного налогообложения   

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 09.10.2013 р. № 12904/6/99-99-12-01-03-15
   
   Щодо порядку застосування українсько-кіпрського договору про уникнення подвійного оподаткування


   
   Міністерство доходів і зборів України розглянуло запит щодо порядку застосування українсько-кіпрського договору про уникнення подвійного оподаткування та в межах компетенції повідомляє.
   
   За інформацією МЗС України, Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (далі - Конвенція) та Протокол до неї, підписані 08.11.2012 р. в м. Нікосія та ратифіковані Законом України від 04.07.2013 р. № 412-VII, набрали чинності 07.08.2013 р.
   
   Відповідно до ст. 14 Закону України "Про міжнародні договори України" міжнародні договори набирають чинності для України в порядку та строки, передбачені договором, або в інший узгоджений сторонами спосіб.
   
   Згідно з п. 1 ст. 26 Конвенції Договірні Держави письмово повідомлять одна одну дипломатичними каналами про завершення всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Конвенцією чинності. Конвенція набирає чинності з дня отримання останнього письмового повідомлення і її положення будуть застосовуватися:
   
   а) щодо податків, утриманих у джерела з сум, виплачених з або після 1 січня календарного року, що настає за роком набрання Конвенцією чинності;
   
   б) щодо інших податків, які стягуються під час податкових років або періодів, що починаються з або після 1 січня календарного року, який настає за роком набрання Конвенцією чинності.
   
   Водночас п. 2 ст. 26 Конвенції передбачено, що з моменту набрання цією Конвенцією чинності припиняється дія Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна, підписаної 29.10.82 р. (далі - Угода колишнього СРСР).
   
   Зважаючи на зазначене, положення Конвенції повинні застосовуватися в українсько-кіпрських відносинах з 01.01.2014 р. Однак при формальному тлумаченні цих положень Конвенції фактично утворюється часовий проміжок, протягом якого норми Угоди колишнього СРСР (правонаступництво щодо якої Україна визнала відповідно до ст. 7 Закону України "Про правонаступництво України") вже не діють, а норми чинної Конвенції ще не почали діяти.
   
   Вказана ситуація пов'язана з наявністю розбіжностей між текстами Конвенції, викладеними українською та англійською мовами, оскільки згідно з англійським текстом Конвенції Угода колишнього СРСР припиняє дію з моменту, коли починають застосовуватись положення Конвенції, тобто з 01.01.2014 р., а не з моменту, коли Конвенція набуває чинності (07.08.2013 р.).
   
   Водночас ст. 27 Конвенції передбачено, що у випадку виникнення розбіжностей з питань тлумачення українського та грецького текстів Конвенції, переважну силу матиме текст, викладений англійською мовою. Отже, саме цим текстом слід керуватися при визначенні порядку застосування Конвенції та, відповідно, Угоди колишнього СРСР.
   
   Таким чином, згідно зі ст. 26 Конвенції, вона буде застосовуватись у двосторонніх українсько-кіпрських відносинах з 01.01.2014 р. До цього часу чинними залишатимуться положення Угоди колишнього СРСР, оскільки Конвенція укладалась на заміну цієї Угоди.
   
   Заступник Міністра
А. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам