Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке зачисления в бюджет в 2014 году экологического налога и сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию

О порядке зачисления в бюджет в 2014 году экологического налога и сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.02.2014 р. № 2606/7/99-99-15-04-01-17
   
   Про порядок зарахування до бюджету у 2014 році екологічного податку та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію
   
   
Головні управління Міндоходів в Автономній Республіці Крим,
   областях, м. м. Києві та Севастополі, Міжрегіональне головне
   управління – Центральний офіс з обслуговування ВП
   
   Митницям Міндоходів
   
   Міністерство доходів і зборів України повідомляє про порядок зарахування до бюджету у 2014 році екологічного податку та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками (далі – Цільова надбавка) в умовах дії Бюджетного кодексу України (далі – БКУ) та Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (далі – Закон).
   
   1. Згідно з пунктом 250.5 статті 250.5 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники податку, крім тих, які визначені:
   
   пунктом 240.2 (суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива);
   
   підпунктом 240.21.1 (особи, які ввозять на митну територію України транспортні засоби та/або кузови до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) в митному режимі імпорту);
   
   підпунктом 240.21.3 (особи, які придбавають транспортні засоби в осіб, які не є платниками податку згідно з підпунктом 240.6.1 пункту 240.6 цієї статті (особи, які ввозять на митну територію України транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам або консульським установам іноземних держав, міжнародним організаціям, які користуються привілеями та імунітетом згідно із загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, а також працівникам таких представництв, установ, організацій та членам їх сімей))
   
   статті 240 ПКУ, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів та за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.
   
   Платники податку, визначені підпунктом 240.21.1 пункту 240.21 статті 240 ПКУ, сплачують податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів до або в день подання митної декларації.
   
   Платники податку, визначені підпунктом 240.21.3 пункту 240.21 статті 240 ПКУ, сплачують податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів до або в день подання до органу внутрішніх справ заяви про перереєстрацію транспортного засобу.
   
   Пунктом 51 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БКУ установлено, що екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) зараховується з 2014 року у таких пропорціях:
   
   1) до спеціального фонду державного бюджету - 65 відсотків, з них 50 відсотків із спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
   
   2) до спеціального фонду місцевих бюджетів - 35 відсотків згідно з пунктом 10 частини другої статті 69 БКУ, а саме 35 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 10 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 35 відсотків.
   
   Згідно з підпунктом 4 частини третьої статті 29 БКУ джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2014 рік в частині доходів є екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк (100-відсотково). На підставі підпункту 14 цього пункту та статті інші доходи, не передбачені БКУ, визначаються законом про Державний бюджет України.
   
   На підставі пункту 2 статті 11 Закону у 2014 році 65 відсотків екологічного податку (крім податку, визначеного пунктом 4 частини третьої статті 29 БКУ та пунктом 10 цієї статті) надходить до спеціального фонду Державного бюджету України.
   
   Відповідно до пункту 10 статті 11 Закону екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів у 2014 році у повному обсязі надходить до спеціального фонду Державного бюджету.
   
   2. Згідно з пунктом 14 частини другої статті 29 Кодексу Цільова надбавка належить до доходів загального фонду Державного бюджету України.
   
   Разом з цим, пунктом 18 статті 11 Закону установлено, що джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2014 рік є 61,7 відсотка Цільової надбавки. Тому, залишок надходжень Цільової надбавки – 38,3 відсотків спрямовується у 2014 році до загального фонду Державного бюджету України.
   
   Зобов'язуємо довести цей лист до відома та використання у роботі підпорядкованим структурним підрозділам.
   
   
   Заступник Міністра
А.П. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам