Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О предоставлении разъяснений по отдельным вопросам правоотношений налогоплательщиков

О предоставлении разъяснений по отдельным вопросам правоотношений налогоплательщиков   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.12.2013 р. N 18503/6/99-99-07-07-17

   
   Міністерством доходів і зборів України розглянуто звернення щодо надання роз'яснень з окремих питань правовідносин платників податків, яке надійшло з Адміністрації Президента України.
   
   Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   
   Одним із завдань контролюючих органів згідно з положеннями пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14, ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) є надання податкових консультацій, що полягають у допомозі конкретному платнику податків щодо практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.
   
   Водночас викладені у питанні першому листа положення щодо витребовування, тимчасового доступу до речей та документів стосуються специфіки застосування статей Кримінального процесуального кодексу України, роз'яснення положень якого не належить до компетенції органів Міндоходів.
   
   Права контролюючих органів визначено ст. 20 ПКУ. Відповідно до пп. 20.1.2 п. 20.1 ст. 20 ПКУ контролюючі органи мають право для здійснення функцій, визначених законом, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом.
   
   Також відповідно до пп. 20.1.1 п. 20.1 ст. 20 ПКУ контролюючі органи мають право запрошувати платників податків, зборів, платежів або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, у тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи. Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються в порядку, встановленому статтею 42 ПКУ, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків).
   
   Згідно з п. 73.3 ст. 73 ПКУ контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.
   
   Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.
   
   Відповідно до п. 348.2 ст. 348 ПКУ одним з основних завдань податкової міліції і згідно з п. 350.1.9 ст. 350 ПКУ одним із повноважень є запобігання і протидія корупції та виявлення її фактів.
   
   Виконання зазначеного в попередньому абзаці завдання та реалізацію за цим напрямом повноважень податкової міліції покладено на підрозділи внутрішньої безпеки Міндоходів та його територіальних органів, що відображено в Положенні про Головне управління внутрішньої безпеки Міністерства доходів і зборів України (далі - Положення) та положеннях про територіальні підрозділи.
   
   Відповідно до Положення до основних функцій внутрішньої безпеки належить здійснення оперативно-розшукової діяльності, направленої на запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, що готуються працівниками Міндоходів, його територіальними підрозділами, у тому числі за дорученням слідчого або прокурора, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань; здійснення адміністративного провадження у справах про корупційні правопорушення, у тому числі складення протоколів про вчинення адміністративних корупційних правопорушень; вжиття заходів щодо мінімізації збитків, пов'язаних із вчиненням працівниками органів Міндоходів злочинів у сфері службової діяльності, корупційних правопорушень, у тому числі ініціювання та контроль за здійсненням перевірок з питань дотримання податкового та митного законодавства суб'єктами господарювання, щодо яких є відомості про сприяння їх діяльності з боку працівників Міндоходів та його територіальних органів.
   
   З метою реалізації завдань і функцій підрозділи внутрішньої безпеки керуються правами, визначеними ст. 351 ПКУ, ст. 11, ст. 12 - 151 Закону України "Про міліцію".
   
   Також на податкову міліцію поширюються вимоги, встановлені ст. 3 і ст. 5 Закону України "Про міліцію".
   
   Таким чином, направлення запитів до суб'єктів господарювання працівниками підрозділів внутрішньої безпеки повинно здійснюватися із правовим обґрунтуванням вчинення такої дії.
   
   Водночас необхідно зазначити, що працівниками внутрішньої безпеки проводиться розгляд звернень громадян щодо можливих неправомірних дій працівників Міністерства доходів і зборів України та його територіальних підрозділів, який здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про звернення громадян" (далі - Закон).
   
   З метою реалізації громадянами прав, які закріплено у ст. 18 зазначеного Закону, працівники підрозділів внутрішньої безпеки надсилають на адресу авторів звернень (фізичних чи юридичних осіб) запрошення про проведення робочих зустрічей з метою об'єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог ст. 19 Закону.
   
   
   Міністр
   
О. Клименко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам