Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении МСФО при перечислении в госбюджет части чистой прибыли (дохода)

О применении МСФО при перечислении в госбюджет части чистой прибыли (дохода)   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.06.2014 р. N 10034/6/99-99-19-02-02-15
   
   Про застосування МСФЗ при перерахуванні до держбюджету частини чистого прибутку (доходу)
   

   Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист УДППЗ "Укрпошта" <...> про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку при перерахуванні до Державного бюджету України частини чистого прибутку (доходу) і повідомляє.
   
   Відповідно до ст. 111 Закону України від 21 вересня 2006 року N 185-V "Про управління об'єктами державної власності" державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") та їх об'єднання зобов'язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
   
   • у розмірі 30 відсотків - державні унітарні підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та державні унітарні підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;
   
   • у розмірі 15 відсотків - інші державні унітарні підприємства.
   
   Відповідно до статті 29 Бюджетного кодексу України постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року N 138 затверджено Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (далі - Порядок).
   
   Частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств (п. 2 Порядку).
   
   Стратегією застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 911-р, встановлено, що порядок застосування міжнародних стандартів та перелік суб'єктів, які зобов'язані їх застосовувати для складення фінансової звітності, визначено Законом України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон).
   
   Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.
   
   Підприємство самостійно визначає доцільність застосування міжнародних стандартів (крім випадків, коли обов'язковість застосування міжнародних стандартів визначена законодавством) (п. 5 ст. 8 Закону).
   
   Зокрема, публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами (п. 2 ст. 121 Закону).
   
   Підприємства, крім тих, що зазначені в частині другій цієї статті, самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності (п. 3 ст. 121 Закону).
   
   Таким чином, у разі якщо УДППЗ "Укрпошта" відповідно до законодавства України зобов'язане складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, то УДППЗ "Укрпошта" повинне визначати частину чистого прибутку (доходу), виходячи з прибутку, розрахованого за міжнародними стандартами, та подавати до органів доходів і зборів фінансову звітність, заповнену згідно з цими стандартами.
   
   
   Перший заступник Міністра
   
І. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам