Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении правил трансфертного ценообразования к договорам о совместной деятельности

О применении правил трансфертного ценообразования к договорам о совместной деятельности



   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.04.2014 р. N 6481/6/99-99-19-03-02-15
   
   Щодо застосування правил трансфертного ціноутворення до договорів про спільну діяльність
   
   Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист <...> щодо застосування правил трансфертного ціноутворення до договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи і повідомляє.
   
   Статтею 1130 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові.
   
   Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. N 91, спільною діяльністю вважається господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.
   
   Спільний контроль - розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до угоди про ведення спільної діяльності.
   
   Оператором спільної діяльності є учасник спільної діяльності без створення юридичної особи, якому згідно з договором доручено вести справи спільної діяльності, зокрема, її бухгалтерський облік.
   
   Відповідно до вимог пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) при визнанні осіб пов'язаними враховується вплив, який може здійснюватися через володіння однією особою корпоративними правами інших осіб відповідно до укладених між ними договорів або за наявності іншої можливості однієї особи впливати на рішення, що приймаються іншими особами. При цьому такий вплив враховується незалежно від того, чи здійснюється він особою безпосередньо і самостійно або спільно з пов'язаними особами, що визнаються такими відповідно до цього підпункту.
   
   Особливості оподаткування податком на прибуток спільної діяльності на території України без створення юридичної особи визначені п. 153.14 ст. 153 Кодексу. Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.
   
   Відповідно до п. 64.6 ст. 64 Кодексу на обліку у контролюючих органах повинні перебувати, зокрема, договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами, визначені Кодексом.
   
   Визначення ціни під час здійснення контрольованих операцій проводиться за методами, встановленими п. 39.3 цієї статті, з метою перевірки правильності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість (пп. 39.1.2 п. 39.1 ст. 39 Кодексу).
   
   Таким чином, якщо контрагентами операцій виступають договір про спільну діяльність без створення юридичної особи та особа (резидент чи нерезидент), яка є пов'язаною з учасником (учасниками) такого договору або особа-нерезидент, що зазначений у пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, та обсяг операцій з кожним із них дорівнює або перевищує 50 млн грн. без ПДВ, то такі операції підпадають під визначення контрольованих.
   
   При цьому обов'язок подання звіту про контрольовані операції покладається на оператора договору про спільну діяльність.
   
   Перший заступник Міністра
   
І. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам