Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении штрафов за превышение предельной суммы наличных расчетов (с изменениями внесенными письмом Миндоходов от 01.10.2013 г. №19822/7/99-99-22-01-03-17/1207)

О применении штрафов за превышение предельной суммы наличных расчетов (с изменениями внесенными письмом Миндоходов от 01.10.2013 г. №19822/7/99-99-22-01-03-17/1207)   

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.08.2013 р. N 16331/7/99-99-22-01-03-17/1008
   
   Щодо застосування штрафів за перевищення граничної суми готівкових розрахунків

   
Із змінами і доповненнями, внесеними
   листом Міністерства доходів і зборів України
    від 1 жовтня 2013 року N 19822/7/99-99-22-01-03-17/1207

   
   У зв'язку з введенням в дію з 1 вересня 2013 року вимог постанови Правління Національного банку України від 6 червня 2013 року N 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою", якою було встановлено граничну суму розрахунків готівкою між суб'єктами господарювання та фізичними особами та внесено зміни до постанови Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" (далі - Положення) Міністерство доходів і зборів України повідомляє наступне.
   
   Для контролю за дотриманням підприємствами (підприємцями) установлених обмежень під час здійснення ними готівкових розрахунків між підприємствами (підприємцями) та фізичними особами перевіряються розрахункові операції конкретного підприємства (підприємця).
   
   Під час такої перевірки має враховуватися те, що готівкові розрахунки можуть здійснюватися підприємствами (підприємцями) протягом дня з іншими підприємствами (підприємцями) та фізичними особами за одним чи кількома платіжними документами, а також те, що зазначені обмеження не стосуються випадків, визначених Положенням.
   
   Для перевірки використовуються потрібні касові та розрахункові документи підприємства (підприємця) (касова книга, касові ордери, журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, звіти працівників щодо витрачання підзвітних сум), а також документи, що підтверджують здійснені покупцем (замовником) витрати готівки під час придбання товарів, оплати наданих послуг та виконаних робіт (касові та товарні чеки, розрахункові квитанції, квитанції до прибуткових касових ордерів, інші розрахункові документи, а також рахунки-фактури, податкові накладні, договори на поставку продукції, надання послуг, виконання робіт, товарно-транспортні накладні тощо).
   
   Під час перевірки підприємства (підприємця) аналізуються записи в касовій книзі, книзі обліку придбаних товарів (виконаних робіт, наданих послуг), дані касових ордерів, звітів підзвітних осіб та інших підтвердних документів.
   
   Абзац восьмий втратив чинність.
   
   
   
   У разі потреби можуть здійснюватися зустрічні перевірки підприємств (підприємців) з порівнянням даних (за сумами і строками) з відповідних касових документів платників і одержувачів готівкових коштів.
   
   Якщо готівкові розрахунки підприємства (підприємців) перевищують установлену граничну суму, то надлишкова їх сума додається розрахунково до фактичних залишків готівки в касі платника готівки одноразово (того самого дня, в який було здійснено цю операцію), а одержана сума порівнюється із затвердженим лімітом каси. Зазначені обмеження стосуються всіх видів операцій із готівкою, пов'язаних як з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), так і з позареалізаційними операціями.
   
   Вищезазначене надсилається для обов'язкового використання при здійсненні перевірок суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахунки за готівку.
   
   
   Заступник Міністра
    А. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам