Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О включении в налоговый кредит сумм НДС, уплаченных в связи с увеличением таможенной стоимости импортных товаров

О включении в налоговый кредит сумм НДС, уплаченных в связи с увеличением таможенной стоимости импортных товаров   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 08.01.2014 р. N 58/6/99-99-19-04-02-15
   
   Щодо включення до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених у зв'язку зі збільшенням митної вартості імпортних товарів

   
   Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист <...> щодо включення до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених митним органам у зв'язку зі збільшенням митної вартості імпортних товарів, і повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 198.1 статті 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі - Кодекс) право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.
   
   Податковий кредит звітного періоду відповідно до пункту 198.3 статті 198 Кодексу визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій - не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.
   
   Для операцій з ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов'язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу.
   
   При цьому відповідно до пункту 201.12 статті 201 Кодексу у разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.
   
   Порядок внесення змін до митної декларації визначено підпунктами 33 - 38 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. N 450 (далі - Положення N 450). Згідно із пунктом 37 Положення N 450 зміни до митної декларації можуть вноситися, зокрема, шляхом заповнення та оформлення органом доходів і зборів аркуша коригування за формою згідно з додатком 4 до Положення N 450. Оформлений органом доходів і зборів аркуш коригування є невід'ємною частиною відповідної митної декларації.
   
   У випадку зміни митної вартості імпортних товарів, відповідно до пункту 3 Порядку оформлення аркуша коригування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.11.2012 р. N 1145, посадовою особою митного органу, яким здійснювався випуск товарів за митною декларацією, у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня надходження до митного органу інформації про доплату (повернення) сум митних платежів або реєстрації заяви декларанта (уповноваженої особи) у митному органі, складається аркуш коригування.
   
   Таким чином, в звітному періоді, в якому відбулось оформлення аркуша коригування, платник податку має право включити до складу податкового кредиту суму податку на додану вартість, яка зазначена в аркуші коригування та сплачена до бюджету.
   
   У разі коли податковий (звітний) період, в якому платник податку здійснив доплату коштів до Державного бюджету України у зв'язку зі збільшенням митної вартості імпортних товарів, передує податковому (звітному) періоду, в якому оформлено аркуш коригування до МД, платник податку має право включити суму ПДВ, сплачену митним органам, до податкового кредиту у тому звітному періоді, в якому оформлено аркуш коригування до МД.
   
   Враховуючи те, що оформлений органом доходів і зборів аркуш коригування є невід'ємною частиною відповідної митної декларації, то у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних, форма і порядок заповнення якого затверджені наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. N 1340, в розділі II у графі 2 зазначається дата отримання аркуша коригування до МД, у графі 3 - дата складання аркуша коригування до МД, у графі 4 - номер МД, до якої складено аркуш коригування, у графі 5 зазначається вид документа "МДП" чи "МДЕ".
   
   Щодо подання уточнюючих розрахунків слід зазначити, що відповідно до абзацу 3 пункту 50.1 статті 50 Кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
   
   Отже, у разі якщо платником податку при ввезенні товарів на митну територію України сплачені суми ПДВ, зазначені в аркуші коригування до МД, помилково не були включені до складу податкового кредиту у періоді виникнення права на таке включення, то платник податку має можливість суми сплаченого ПДВ включити до податкового кредиту шляхом подання уточнюючого розрахунку (з урахуванням строків давності).
   
   Що стосується включення збільшеної митної вартості до собівартості реалізованого товару, то слід зазначити наступне.
   
   Пунктом 138.1 статті 138 Податкового кодексу України визначено, що при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств враховуються також витрати, визначені пунктом 138.11 цієї статті.
   
   Відповідно до пункту 138.11 статті 138 Податкового кодексу суми витрат, не враховані в минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлені у звітному податковому періоді в розрахунку податкового зобов'язання, здійснені в минулі звітні роки, відображаються у складі інших витрат, а ті, які здійснені у звітному податковому році, - у складі витрат відповідної групи (собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, загальновиробничих витрат, адміністративних витрат тощо).
   
   При цьому відповідно до абзацу 2 пункту 50.1 статті 50 Кодексу платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.
   
   Таким чином, платник податку на прибуток може виправити допущену помилку шляхом коригування собівартості реалізованих товарів у річній декларації з податку на прибуток підприємств, якщо така помилка здійснена у звітному податковому році, або врахувати у складі інших витрат, якщо така помилка була здійснена в минулі звітні роки.
   
   
   Заступник Міністра
А. Ігнатов

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам