Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об оформлении аванса на заграничную командировку и отчетности за использованные средства во время командировки

Об оформлении аванса на заграничную командировку и отчетности за использованные средства во время командировки   

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 30.09.2013 р. N 12251/6/99-99-22-02-04-18

   
   
ТОВ "..."
   
   

Щодо оформлення авансу на закордонне відрядження та звітування за використані кошти під час відрядження


   
   Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист <...> щодо надання роз'яснення по питанню оформлення авансу на закордонне відрядження та звітування за використані кошти під час відрядження і в межах компетенції повідомляє наступне.
   
   Відповідно до п. 5 розділ I Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон (далі - Інструкція), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 N 59, зі змінами та доповненнями, підприємство, що відряджає працівника, забезпечує його коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом). Крім того, згідно з п. 16.3 розділу III Інструкції при потребі в авансуванні працівника коштами в національній валюті держави, до якої відряджається працівник, перерахунок граничної суми добових витрат, встановленої у доларах США, у валюту держави відрядження здійснюється за крос-курсом, розрахованим за встановленим іноземним банком валютним (обмінним) курсом національної валюти держави перебування до валюти держави відрядження та долара США на день здійснення розрахунку витрат на відрядження.
   
   Згідно з п. 19 Інструкції, якщо для остаточного розрахунку за відрядження необхідно виплатити додаткові кошти, виплата здійснюється в національній валюті України за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день погашення заборгованості. Виплата зазначених коштів має здійснюватися до закінчення третього банківського дня після затвердження керівником звіту про використання коштів, наданих на відрядження.
   
   У разі відсутності підтвердних документів про обмін валюти, в якій видано аванс, на національну валюту держави відрядження перерахунок витрат, здійснених у відрядженні, що підтверджені документально, здійснюється виходячи з крос-курсу, розрахованого за офіційним обмінним валютним курсом, що встановлений Національним банком України на день затвердження звіту про використання коштів, наданих на відрядження.
   
   Згідно з підпунктом 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (далі - ПКУ) звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, до закінчення п'ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:
   
   а) завершує таке відрядження;
   
   б) завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт.
   
   За наявності надміру витрачених коштів їх сума повертається платником податку в касу або зараховується на банківський рахунок особи, що їх видала, до або під час подання зазначеного звіту.
   
   В підпункті 170.9.3 п. 170.9 ст. 170 ПКУ зазначено, що дія цього пункту поширюється також на витрати, пов'язані з відрядженням чи виконанням деяких цивільно-правових дій, що були оплачені з використанням корпоративних платіжних карток, дорожніх, банківських або іменних чеків, інших платіжних документів, з урахуванням таких особливостей:
   
   а) у разі якщо під час службових відряджень відряджена особа - платник податку отримав готівку з застосуванням платіжних карток, він подає звіт про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження;
   
   б) у разі якщо під час службових відряджень відряджена особа - платник податку застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі, а строк подання платником податку звіту про використання виданих на відрядження коштів не перевищує 10 банківських днів, за наявності поважних причин роботодавець (самозайнята особа) може його продовжити до 20 банківських днів (до з'ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).
   
   Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (далі - Порядок), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 05.12.2012 N 1276.
   
   Згідно Порядку Звіт складається платником: податку (підзвітною особою), що отримала такі кошти від підприємств всіх організаційно-правових форм або самозайнятої особи.
   
   Відповідно до п. 3 ст. 9 Закону України від 16.07.96 N 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (із змінами до доповненнями) інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо.
   
   За порушення установленого порядку ведення бухгалтерського обліку передбачена відповідальність згідно зі статтею 1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
   
   
   Заступник Міністра
   
А. П. Ігнатов

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам