Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об организации ведения учета лиц, осуществляющих операции с товарами

Об организации ведения учета лиц, осуществляющих операции с товарами   

МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.08.2013 р. № 14883/7/99-99-18-05-05-17
   
   Про органiзацiю ведення облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами


   
   Мiнiстерство доходiв i зборiв України доводить до вiдома особливостi органiзацiї ведення облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, та зобов'язує забезпечити дотримання такого.
   
   Облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, має бути забезпечений вiдповiдно до статтi 455 Митного кодексу України. Порядок облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 № 634, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 16.08.2012 за № 1381/21693 (далi - Порядок).
   
   Зазначеними нормами законодавства встановлено, що облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, здiйснюються митницями шляхом присвоєння таким особам облiкового номера.
   
   Вiдповiдно до статей 62 - 70 Податкового кодексу України органи Мiнiстерства доходiв i зборiв України ведуть облiк платникiв податкiв i зборiв.
   
   Iнформацiя про перебування на облiку платникiв податкiв - юридичних осiб, вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв, у тому числi данi про взяття на облiк, iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ, про реєстрацiю представництва iноземного суб'єкта господарської дiяльностi на територiї України можуть бути використанi в Єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi, що застосовується на митницях (далi - ЄАIС). Данi про облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, можуть бути використанi в IС "Податковий блок". Такий обмiн вiдомостями реалiзується шляхом взаємодiї зазначених iнформацiйних систем Мiндоходiв.
   
   З огляду на викладене зобов'язую забезпечити ведення облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, враховуюче таке:
   
   1) облiк осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, здiйснюється уповноваженими особами митниць Мiндоходiв;
   
   2) для перевiрки достовiрностi вiдомостей (про державну реєстрацiю, повне найменування / прiзвище, iм'я, по батькові, мiсцезнаходження / мiсце проживання, iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ / реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, постановку на облiк особи як платника податкiв та iн.), зазначених особою у картцi облiку, та внесення таких даних до ЄАIС, можуть використовуватись данi IС "Податковий блок", отриманi в результатi взаємодiї названих iнформацiйних систем.
   
   Така органiзацiя ведення облiку осiб, якi здiйснюють операцiї з товарами, застосовується у перехiдний перiод до внесення вiдповiдних змiн до Порядку.
   
   В.о. Мiнiстра доходiв i зборiв України
   
В.С. Левицький

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
3818 5
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам