Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об особенностях администрирования экологического налога в 2014 году

Об особенностях администрирования экологического налога в 2014 году   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.01.2014 р. № 2028/7/99-99-15-04-01-17
   
   Про особливості адміністрування екологічного податку у 2014 році
   
   
Головні управління Міндоходів в Автономній Республіці Крим,
областях, м. м. Києві та Севастополі, Міжрегіональне головне
управління – Центральний офіс з обслуговування

   
   Міністерство доходів і зборів України направляє для використання у роботі рекомендації щодо особливостей адміністрування у 2014 році екологічного податку в умовах дії Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
   
   Абзацом четвертим пункту 2 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу в редакції Закону України від 19 грудня 2013 року № 713-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків» (п. 3 ст. 8 розд. І) визначено, що за податковими зобов’язаннями з екологічного податку (далі – Податок), що виникли з 1 січня 2014 року, ставки Податку становлять 100 відсотків від ставок, передбачених статтями 243-246 Кодексу, крім податкових зобов’язань з Податку, що виникли з 1 січня 2014 року у виробників електроенергії на теплоелектроцентралях та ТЕС, які у 2014 році застосовують ставки податку у розмірі 75 відсотків від ставок, передбачених статтями 243 - 246 Кодексу.
   
   Статтею 250 Кодексу для Податку визначено базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу.
   
   Декларування податкових зобов’язань з Податку для визначених статтею 242 Кодексу об’єктів оподаткування, здійснюється за формою податкової декларації, затвердженою наказом ДПА України від 24.12.2010 № 1010 «Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 26/18764 (далі – Декларація). Невід’ємною частиною Декларації є сім додатків. У разі відсутності у платника Податку деяких видів об’єктів оподаткування додатки, у яких обчислюються податкові зобов’язання за такими об’єктами, до звітної Декларації не додаються, а у відповідних рядках Декларації зазначається відсутність податкових зобов’язань шляхом їх прокреслювання.
   
   Для таких об’єктів оподаткування, як:
   
   – викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах Декларації подаються за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;
   
   – викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення в частині обсягів палива, що реалізоване податковими агентами, Декларації подаються за місцем перебування такого податкового агента на податковому обліку у контролюючих органах;
   
   – утворені радіоактивні відходи та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк Декларації подаються за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.
   
   У випадках, коли місце подання Декларації не збігається з місцем перебування на податковому обліку суб’єкта господарювання, як юридичної особи, так і фізичної особи-підприємця, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, то протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, до контролюючого органу, в якому такий суб’єкт господарювання перебуває на обліку, подаються копії відповідних податкових декларацій.
   
   Вказана форма Декларації не застосовується платниками (податковими агентами) Податку для декларування зобов’язань з Податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення від палив, що ввозяться на митну територію України; а також зобов’язань з Податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів.
   
   Податкові зобов’язання з Податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення від палив, що ввозяться на митну територію України, та з Податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України сплачуються до або в день подання митної декларації.
   
   До набрання чинності форми Податкової декларації з Податку, яка буде застосовуватися для зобов’язань з Податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, що настане за податковим періодом, в якому відбудеться їх оприлюднення (п. 46.6 ст. 46 Кодексу) пропонуємо рекомендувати платникам Податку – особам, що здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України, подавати декларацію за формою, що була надіслана листом Міндоходів від 28.10.2013 № 22416/7/99-99-15-04-01-17.
   
   Платник Податку, який виробляє та реалізує транспортні засоби на внутрішньому ринку України, складає реєстри виданих за податковий (звітний) квартал довідок про сплату та про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів і подає такі реєстри контролюючому органу разом з податковою декларацією з екологічного податку.
   
   Відповідно до пункту 250.2 статті 250 Кодексу про подання податкових декларацій з Податку протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, та сплати Податку протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, за винятком податкових агентів, визначених підпунктом 241.2.2 пункту 241.2 статті 241 цього Кодексу, які сплачують податок до або в день подання митної декларації, граничними термінами подання податкових декларацій та сплати податкових зобов’язань з Податку вважаються за:
   
   – ІV квартал 2013 року: 10 лютого 2014 року, а останнім днем сплати податку – 19 лютого 2014 року;
   
   – I квартал п.р.: 12 травня та 20 травня 2014 року відповідно;
   
   – ІІ квартал п.р.: 11 серпня та 19 серпня 2014 року відповідно;
   
   – ІІІ квартал п.р.: 10 листопада та 19 листопада 2014 року відповідно;
   
   – ІV квартал п.р.: 9 лютого та 19 лютого 2015 року відповідно.
   
   Платник Податку, який з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник Податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати Декларації відповідно до вимог Кодексу.
   
   Зобов'язуємо довести цей лист до відома та використання у роботі підпорядкованим структурним підрозділам та платникам екологічного податку.
   
   Заступник Міністра
А.П. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам