Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отчетности и налогообложении неприбыльных организаций

Об отчетности и налогообложении неприбыльных организаций   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 30.12.2013 р. N 18709/6/99-99-19-03-02-15
   
   Щодо звітності та оподаткування неприбуткових організацій
   

   Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист <...> стосовно неподання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за I квартал 2014 року та несплати податку на прибуток із суми, яка перевищує 25 % загального доходу за 2013 рік, і повідомляє.
   
   Оподаткування неприбуткових установ та організацій передбачено ст. 157 Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Стаття 157 Кодексу застосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які відповідно до абз. "г" є іншими, ніж визначені в підпункті "б" цього пункту, юридичними особами, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів.
   
   Право неприбуткової організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ органами державної податкової служби в порядку, встановленому законодавством (п. 157.12 ст. 157 Кодексу).
   
   Пунктом 5.4 Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 р. N 37 (далі - Положення), ознака неприбутковості (0011) надається іншим, ніж визначені в підпункті "б" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу, юридичним особам, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів.
   
   Пунктом 157.14 ст. 157 Кодексу встановлено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій та вирішує питання про виключення організацій із Реєстру неприбуткових організацій та установ і оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень цього Кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації.
   
   Наказом ДПА України від 31.01.2011 р. N 56 затверджено форму та Порядок складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.02.2011 р. за N 192/18930. Відповідно до р. III цього Порядку подання звіту та сплата податку здійснюються у строки, встановлені Кодексом.
   
   Змінами, внесеними Законом України N 5083-VI від 05.07.2012 р. "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні" до п. 57.1 ст. 57 Кодексу запроваджено авансову сплату податку на прибуток і спрощено порядок звітування - подається лише річна декларація з податку на прибуток.
   
   Критерії, за якими визначено коло платників авансових внесків з податку на прибуток, які подають декларацію з податку на прибуток лише за звітний рік, наведено в п. 57.1 ст. 57 Кодексу.
   
   Так, п. 57.1 ст. 57 Кодексу встановлено, що неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до контролюючих органів за звітний (податковий) рік, і не сплачують авансових внесків.
   
   Отже, громадські організації, які підпадають під дію пп. "г" пункту 157.1 статті 157 розділу III Кодексу та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, подають Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій за підсумками звітного (податкового) року.
   
   Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "г" пункту 157.1 статті 157 Кодексу, отримані у вигляді разових або періодичних внесків, відрахувань засновників і членів; коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від провадження їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів; дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін (п. 157.5 ст. 157 Кодексу).
   
   Враховуючи зміни, внесені до п. 157.11 ст. 157 Кодексу Законом України від 04.07.2013 р. N 422-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм", якщо доходи неприбуткової організації, отримані протягом 2013 року з джерел, визначених п. 157.5 ст. 157 Кодексу, на кінець першого кварталу 2014 року, перевищують 25 відсотків загальних доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, така неприбуткова організація не зобов'язана сплачувати податок із нерозподіленої суми прибутку до суми такого перевищення за підсумками I кварталу 2014 року.
   
   Відповідно до п. 157.11 ст. 157 Кодексу у разі якщо неприбуткова організація отримує дохід з джерел інших, ніж визначені пунктами 157.2 - 157.9 цієї статті, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.
   
   При визначенні сум оподатковуваного прибутку сума амортизаційних відрахувань не враховується.
   
   
   Заступник Міністра
   
А. Ігнатов

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6177 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам