Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отчислении части чистой прибыли (дохода) коммунальными унитарными предприятиями и их объединениями

Об отчислении части чистой прибыли (дохода) коммунальными унитарными предприятиями и их объединениями   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 13.11.2013 р. № 24082/7/99-99-19-03-02-17

   
   
ГУ Міністерства доходів
    і зборів в АР Крим, областях, мм. Києві та
    Севастополі, міжрегіональному головному
    управлінню Міндоходів - центральному офісу
    з обслуговування великих платників

   
   
Про відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

   
   Міністерство доходів і зборів України у зв’язку з численними запитами платників та територіальних органів доходів і зборів стосовно відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями повідомляє.
   
   Згідно з абзацом третім статті 142 Конституції України держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування.
   
   Відповідно до статті 143 Конституції України територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності.
   
   Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.
   
   Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України, цим та іншими законами, які не повинні суперечити положенням цього Закону (ст.24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон)).
   
   Пунктом 2 статті 327 Цивільного кодексу України встановлено, що управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.
   
   Відповідно до п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.
   
   При цьому, п.п.29 ч.1 ст.26 Закону встановлено, що до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.
   
   Пунктом 1 статті 78 Господарського кодексу України визначено, що комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.
   
   Пунктом 9 статті 69 Бюджетного кодексу України встановлено, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.
   
   Відповідно до статті 111 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") та їх об'єднання зобов'язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
   
   у розмірі 30 відсотків - державні унітарні підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та державні унітарні підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;
   
   у розмірі 15 відсотків - інші державні унітарні підприємства.
   
   Постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.11 №138 затверджено Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (далі – Порядок).
   
   Частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств (п. 2. Порядку).
   
   Згідно п.3 Порядку частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.
   
   Таким чином, відрахування до місцевих бюджетів частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями здійснюється відповідно до порядку та нормативів, визначених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.
   
   У разі відсутності порядку та нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджених Верховною Радою АР Крим, відповідними місцевими радами, відрахування до місцевих бюджетів частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями не здійснюється.
   
   Постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.11 №138 не поширюється на комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання.
   
   Враховуючи наведене, лист ДПС України від 19.04.2012 №11360/7/15-1217 з питання відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами, вважати таким, що втратив чинність.
   
   Податкові консультації з питання сплати комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями частини чистого прибутку (доходу) застосовуються в частині, що не суперечить даному листу.
   
   Керівникам Головних управлінь Міністерства доходів і зборів та Міжрегіональному головному управлінню Міндоходів – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома підпорядкованих територіальних органів та платників податків для врахування в роботі.
   
   
   Заступник Міністра
А.П. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам