Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об отражении в налоговом учете результатов регулирования инвентаризационных разниц по итогам инвентаризации товарно-материальных ценностей

Об отражении в налоговом учете результатов регулирования инвентаризационных разниц по итогам инвентаризации товарно-материальных ценностей   
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ДОХОДІВ І ЗБОРІВ У М. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.12.2013 р. N 7422/10/26-15-11-01-08
   
   Щодо відображення у податковому обліку результатів регулювання інвентаризаційних різниць за підсумками інвентаризації товарно-матеріальних цінностей

   
   Головне управління Міндоходів у м. Києві розглянуло лист щодо відображення у податковому обліку результатів регулювання інвентаризаційних різниць за підсумками інвентаризації товарно-матеріальних цінностей і в межах своїх повноважень повідомляє.
   
   Інвентаризація активів і зобов'язань згідно із ст. 10 Закону України від 16.07.99 р. N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (із змінами та доповненнями) проводиться для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства. Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно з законодавством.
   
   Щодо обов'язкової інвентаризації, то слід зазначити, що згідно із пп. 20.1.9 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (із змінами та доповненнями, далі - Кодекс) контролюючий орган має право вимагати під час проведення перевірок від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.
   
   Пунктом 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМ України від 28.02.2000 р. N 419 (із змінами та доповненнями), установлено, що порядок проведення інвентаризації та врегулювання розбіжностей щодо фактичної наявності активів та зобов'язань з даними бухгалтерського обліку визначається Мінфіном.
   
   Згідно із п. 11.4 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом МФ України від 11.08.94 р. N 69 (із змінами та доповненнями, далі - Інструкція), робочі інвентаризаційні комісії, зокрема:
   
   разом з бухгалтерією підприємства беруть участь у визначенні результатів інвентаризації і розробляють пропозиції щодо заліку нестач і надлишків за пересортицею, а також списання нестач у межах норм природного убутку;
   
   оформлюють протокол із зазначенням у ньому стану складського господарства, результатів інвентаризації і висновків щодо них, пропозицій про залік нестач та лишків за пересортицею, списання нестач в межах норм природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам.
   
   Пунктом 11.2 Інструкції установлено, що при регулюванні інвентаризаційних різниць:
   
   а) взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці може бути допущено тільки щодо товарно-матеріальних цінностей однакового найменування і в тотожній кількості за умови, що лишки і нестачі утворились за один і той же період, що перевіряється, та однієї і тієї ж особи, яка перевіряється.
   
   Органи державного управління, до відання яких відносяться підприємства, можуть установлювати порядок, коли такий залік може бути допущений стосовно однієї і тієї ж групи товарно-матеріальних цінностей, якщо цінності, що входять до її складу, мають схожість за зовнішнім виглядом або упаковані в однакову тару (при відпуску їх без розпаковки тари);
   
   б) у разі, коли при заліку нестач лишками при пересортиці вартість цінностей, що виявились у нестачі, більше вартості цінностей, що виявились у надлишку, різниця вартості повинна бути віднесена на винних осіб.
   
   Якщо конкретні винуватці пересортиці не встановлені, то сумові різниці розглядаються як нестачі цінностей понад норми природного убутку з віднесенням їх до складу інших витрат операційної діяльності. За такими сумовими різницями в протоколах інвентаризаційної комісії повинні бути наведені вичерпні пояснення причин, за якими різниці не можуть бути віднесені на винних осіб.
   
   Перевищення вартості цінностей, що виявились у надлишку, проти вартості цінностей, що виявились у нестачі при пересортиці, відноситься на збільшення даних обліку відповідних матеріальних цінностей та інших операційних доходів.
   
   Пунктом 11.2 Інструкції установлено, що у примітках до фінансової звітності наводяться Відомості результатів інвентаризацій (за формою, що наведена у додатку N 3 до Інструкції, далі - Відомість), де у графі 6 відображаються зараховані за пересортицею суми із загальної суми нестач та втрат від псування цінностей.
   
   Кодекс не містить окремих норм щодо порядку оподаткування результатів регулювання інвентаризаційних різниць, тому необхідно враховувати загальні норми:
   
   п. 135.1 ст. 135 Кодексу, за якою доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до статті 137, на підставі документів, зазначених у пункті 135.2 цієї статті;
   
   п. 135.2 ст. 135 Кодексу, за якою доходи визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу;
   
   п. 140.3 ст. 140 Кодексу, за якою до витрат не включається сума фактичних втрат товарів, крім втрат у межах норм природного убутку чи технічних (виробничих) втрат та витрат із розбалансування природного газу в газорозподільних мережах, що не перевищують розмір, визначений Кабінетом Міністрів України, або іншим органом, визначеним законодавством України;
   
   п. 138.2 ст. 138 Кодексу, за якою витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.
   
   Враховуючи вищезазначене, якщо надлишки і нестачі утворилися по товарно-матеріальних цінностях тотожної кількості і які мають однакове найменування; надлишки і нестачі утворилися в однієї матеріально-відповідальної особи і в одному і тому ж інвентаризаційному періоді, та при цьому результати регулювання інвентаризаційних різниць відображені у Відомості, то:
   
   сума перевищення вартості цінностей, що виявились у надлишку, проти вартості цінностей, що виявились у нестачі при пересортиці, підлягає віднесенню до складу інших доходів;
   
   позитивна різниця вартості між сумою перевищення вартості цінностей, що виявились у нестачі, та вартістю цінностей, що виявились у надлишку, - як нестача цінностей понад норми природного убутку на підставі п. 140.3 ст. 140 Кодексу не підлягає включенню до складу витрат.
   
   Одночасно Головне управління Міністерства доходів і зборів у м. Києві повідомляє, що в кожній районній державній податковій інспекції міста Києва функціонують Центри обслуговування платників, в яких надаються, зокрема, і консультаційні послуги з питань практичного застосування норм Податкового кодексу.
   
   
   Заступник начальника
   
О. В. Онищенко

фото автора У фокусі
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
26685 22
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам