Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об уплате госдивидендов после повышения базового норматива

Об уплате госдивидендов после повышения базового норматива   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.05.2014 р. N 12519/7/99-99-15-02-02-17
   
   Про сплату держдивідендів після підвищення базового нормативу
   
   Міністерство доходів і зборів України у зв'язку із внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 року N 33 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" постановами Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року N 109 та від 30 квітня 2014 року N 122 повідомляє таке.
   
   Відповідно до пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 29 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.
   
   До дивідендів прирівнюється також платіж, що здійснюється державним унітарним, комерційним, казенним чи комунальним підприємством на користь держави або органу місцевого самоврядування у зв'язку з розподілом частини прибутку такого підприємства.
   
   Частиною 5 статті 11 Закону України від 21 вересня 2006 року N 185-V "Про управління об'єктами державної власності", із змінами та доповненнями (далі - Закон N 185-V), встановлено, що господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, за підсумками календарного року зобов'язані до 1 травня року, що настає за звітним, прийняти рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів та у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, сплатити до Державного бюджету України дивіденди, нараховані пропорційно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних капіталах.
   
   Водночас господарськими товариствами енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, чистий прибуток, з якого розраховуються та. сплачуються дивіденди, зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.
   
   Господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків, пропорційно до розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.
   
   Постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 року N 33, із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року N 109 та від 30 квітня 2014 року N 122, затверджено базовий норматив (далі - базовий норматив) відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, у розмірі 50 відсотків, для господарських товариств електроенергетичної галузі, щодо яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів, - у розмірі 30 відсотків.
   
   Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним. На суму таких коштів органами доходів і зборів нараховується пеня у порядку, визначеному абзацом шостим цієї частини, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України.
   
   Крім того, підпунктом 153.3.2 п. 153 ст. 153 Кодексу визначено, що емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), зобов'язаний нарахувати та внести до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток в розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 Кодексу (з урахуванням пункту 10 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу), нарахованої на суму дивідендів (крім випадків, передбачених підпунктом 153.3.5 п. 153.3 ст. 153 Кодексу). Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.
   
   Таким чином, господарські товариства, які підпадають під норму частини 5 статті 11 Закону N 185-V, у разі отримання чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році зобов'язані прийняти до 1 травня 2014 року рішення щодо сплати дивідендів та у строк не пізніше 1 липня 2014 року сплатити до Державного бюджету України дивіденди у розмірі 50 відсотків, а господарські товариства електроенергетичної галузі, щодо яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів, - у розмірі 30 відсотків.
   
   При цьому відповідно до підпункту 153.3.2 п. 153 ст. 153 Кодексу зазначені суб'єкти господарювання зобов'язані внести до/або одночасно з виплатою дивідендів авансовий внесок із податку на прибуток в розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 Кодексу (з урахуванням пункту 10 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу), нарахованої на суму дивідендів (крім випадків, передбачених підпунктом 153.3.5 п. 153.3 ст. 153 Кодексу).
   
   Головним управлінням Міндоходів в областях, м. Києві, Міжрегіональному головному управлінню Міндоходів - Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податків і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та апеляційних процедур.
   
   Перший заступник Міністра
   
І. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам