Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об уплате налогового долга по налогу на прибыль предприятий, созданных с участием иностранных инвесторов

Об уплате налогового долга по налогу на прибыль предприятий, созданных с участием иностранных инвесторов   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.06.2014 р. N 11333/6/99-99-25-05-15

   
   Міндоходів України розглянуло повторну скаргу ПАТ від 07.05.2014 р. на податкову вимогу Охтирської ОДПІ ГУ Міндоходів у Сумській області (далі - Охтирська ОДПІ) від 19.03.2014 р. N 227-18 про сплату податкового боргу з податку на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, у сумі 1283713,98 грн.
   
   Згідно з п. 36.1 ст. 36 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи. Виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк (п. 38.1 ст. 38 Кодексу).
   
   З 2013 року змінено порядок оподаткування податком на прибуток. А саме, згідно зі змінами, внесеними до п. 57.1 ст. 57 Кодексу, встановлено, що платники податку на прибуток, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період перевищують 10 млн. грн., щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік. Для зарахування щомісячних авансових внесків з податку на прибуток наказом МФУ від 17.01.2013 р. N 19 "Про затвердження змін до бюджетної класифікації" виділені спеціальні коди бюджетної класифікації (далі - КБК).
   
   Відповідно до пп. 153.3.2 ст. 153 Кодексу передбачено, що емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.
   
   Авансовий внесок із податку, сплачений у зв’язку з нарахуванням/сплатою дивідендів, є невід'ємною частиною податку на прибуток (пп. 153.3.8 ст. 153 Кодексу).
   
   У 2013 році ПАТ здійснило виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам) та сплатило авансові внески при виплаті дивідендів відповідно до пп. 153.3.2 ст. 153 Кодексу із платежу "Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів" (КБК 11020300) у сумі 49774150,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями...
   
   У зв'язку з тим, що ПАТ декларує свої податкові зобов'язання з податку на прибуток за результатами річного звітного періоду, на дату сплати авансових внесків при виплаті дивідендів відповідно до пп. 153.3.2 ст. 153 Кодексу ця сума рахувалась як переплата. Зарахування зазначених коштів може бути проведено у 2014 році відповідно до задекларованих податкових зобов'язань у податковій декларації з податку на прибуток за 2013 рік (граничний термін - 11.03.2014 р.).
   
   При цьому за результатами 2013 року платником податків задекларовано податкові зобов'язання з податку на прибуток у сумі, меншій ніж сплата авансового внеску з цього податку протягом 2013 року, що вплинуло на виникнення надміру сплаченої суми податку станом на 11.03.2014 р. в інтегрованих картках платника 1С "Податковий блок" ПАТ з платежу "Авансові внески з податку на прибуток, створених за участю іноземних інвесторів" (КБК 11023300).
   
   Нарахована сума авансових внесків у зв’язку із виплатою дивідендів відповідно до податкової декларації за 2013 рік (51057864,00 грн.) на 1283714,00 грн. більше сплаченої суми ПАТ (49774150,00 грн.). При цьому, як зазначено вище, на відповідну суму наявна надміру сплачена сума авансового внеску з податку на прибуток станом на 11.03.2014 р. в інтегрованих картках платника 1С "Податковий блок" ПАТ, яка внаслідок роботи програми 1С "Податковий блок" була облікована по іншому рахунку, що і спричинило виникнення суми недоплати податку - виникнення податкового боргу та, відповідно, пені в картці особового рахунку з платежу "Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів" (КБК 11020300) після проведення нарахувань згідно з декларацією з податку на прибуток за 2013 рік N 9090995366 від 28.02.2014 р. станом на 11.03.2014 р.
   
   У зв'язку з наявністю податкового боргу Охтирською ОДПІ сформовано та направлено ПАТ податкову вимогу від 19.03.2014 р. N 227-18 про сплату податкового боргу з податку на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, у сумі 1283713,98 грн. ПАТ листом від 20.03.2014 р. N 1351 звернулося до Охтирської ОДПІ із заявою про перерахування надміру сплачених сум грошових зобов'язань у розмірі 1283714,00 грн. з рахунку авансових внесків з податку на прибуток (КБК 11023300) на рахунок податку на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів (КБК 11020300), на підставі якого 11.03.2014 р. зараховано переплату по авансових внесках з податку на прибуток (КБК 11023300) в рахунок погашення недоїмки з податку на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів КБК 11020300) у сумі 1283714,00 гривень.
   
   Відповідно до п. 129.4 ст. 129 Кодексу та п. 2.2 розділу II Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, затвердженої наказом ДПАУ від 17.12.2010 р. N 953, зареєстрованим у Мін'юсті України 27.12.2010 р. за N 1350/18645, на суму податкового боргу проведено нарахування пені в сумі 3841,98 грн., яка погашена 08.05.2014 р.
   
   Податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними, якщо сума податкового боргу самостійно погашається платником податків або органом стягнення (пп. 60.1.1 ст. 60 Кодексу). У випадках, визначених пп. 60.1.1 цієї статті, податкова вимога вважається відкликаною у день, протягом якого відбулося погашення суми податкового боргу в повному обсязі (п. 60.2 ст. 60 Кодексу).
   
   Станом на 12.06.2014 р. у ПАТ згідно з інтегрованими картками платника 1С "Податковий блок" податковий борг відсутній.
   
   З огляду на зазначене Міндоходів інформує про відсутність предмета адміністративного оскарження на момент розгляду скарги ПАТ.
   
   Перший заступник Міністра
   
І. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам