Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно налогообложения операций по передаче многоквартирных домов с баланса коммунального предприятия на баланс объединений совладельцев многоквартирных домов

Относительно налогообложения операций по передаче многоквартирных домов с баланса коммунального предприятия на баланс объединений совладельцев многоквартирных домов   

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 27.09.2013 р. N 13548/5/99-99-19-03-02-16


   
   Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
   вул. Арсенальна, 9/11
   м. Київ, 01011
   


   Про розгляд листа


   
   Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 25.08.2013 N 6604/0/20-13 щодо оподаткування операцій з передачі багатоквартирних будинків з балансу комунального підприємства на баланс об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і повідомляє.
   
   Для підприємств, які передають з балансу основні засоби
   
   Відповідно до п. 146.13 ст. 146 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над балансовою вартістю окремих об'єктів основних засобів та нематеріальних активів включається до доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.
   
   Пунктом 146.14 ст. 146 ПКУ зазначено, що дохід від продажу або іншого відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальних активів для цілей застосування цієї статті визначається згідно з договором про продаж або інше відчуження об'єкта основних засобів та нематеріальних активів, але не нижче звичайної ціни такого об'єкта (активу).
   
   З урахуванням викладеного, у разі здійснення операції з безоплатної передачі основних засобів іншим особам, сума перевищення доходів від такої передачі над балансовою вартістю об'єктів основних засобів включається до доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такої передачі включається до витрат платника податку.
   
   При цьому дохід від відчуження основних засобів визначається з урахуванням звичайних цін на такі об'єкти.
   
   Для підприємств, які отримують на баланс основні засоби
   
   Згідно пп. 136.1.16 п. 136.1 ст. 136 ПКУ для визначення об'єкта оподаткування з податку на прибуток не враховуються вартість основних засобів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у таких випадках:
   
   якщо такі основні засоби отримані за рішенням центральних органів виконавчої влади;
   
   у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень;
   
   у разі отримання підприємствами комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок.
   
   Порядок безоплатної передачі таких основних засобів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
   
   Постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 N 145 "Деякі питання безоплатної передачі основних засобів", розробленою на виконання пп. 136.1.16 п. 136.1 ст. 136 ПКУ, передбачено, що безоплатна передача основних засобів платникові податку на прибуток з метою їх експлуатації за рішенням центральних органів виконавчої влади здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" і Положенням про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.98 N 1482.
   
   При цьому, не враховані у складі доходу під час їх зарахування на баланс платника податку відповідно до ПКУ доходи платника податку у вигляді вартості основних засобів, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України чи під гарантії Кабінету Міністрів України, з метою здійснення їх експлуатації, визнаються з метою оподаткування доходами в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованих у порядку, передбаченому цим Кодексом, у момент нарахування такої амортизації (п. 137.17 ст. 137 ПКУ).
   
   Отже, операція з отримання на безоплатній основі за рішенням центральних органів виконавчої влади основних засобів підпадає під дію пп. 136.1.16 п. 136.1 ст. 136 ПКУ за умови дотримання порядку передачі таких об'єктів права комунальної власності.
   
   Для неприбуткових установ та організацій застосовується особливий порядок оподаткування, встановлений ст. 157 ПКУ.
   
   Згідно з п. 157.1 ст. 157 ПКУ цей порядок застосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, зокрема, до об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (пп. "є" п. 157.1 ст. 157 ПКУ).
   
   Неприбутковими підприємствами, установами та організаціями вважаються підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої діяльності, передбаченої законодавством (пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
   
   Згідно з вимогами п. 157.8 ст. 157 ПКУ від оподаткування звільняються доходи об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, отримані у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.
   
   Відповідно до положень Закону України від 29.11.2001 N 2866-III "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" основна діяльність об'єднання співвласників багатоквартирного будинку полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об'єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння членам об'єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання.
   
   У разі якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел, інших, ніж визначені п. 157.2 - 157.9 ст. 157 ПКУ, то відповідно до положень п. 157.11 ст. 157 ПКУ така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів. У підрахунку суми перевищення доходів над витратами сума амортизаційних відрахувань не враховується.
   
   Таким чином, доходи об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у вигляді основних засобів, переданих у встановленому порядку з комунальної власності на баланс такого об'єднання, не підлягають оподаткуванню податком на прибуток за умови, що таке об'єднання внесено до Реєстру неприбуткових організацій та установ та використовує це майно для забезпечення потреб основної діяльності.
   
   У разі використання майна у інших цілях такі операції підлягають оподаткуванню відповідно до вимог п. 157.11 ст. 157 ПКУ.
   
   Заступник Міністра
   
А. П. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам