Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно некоторых вопросов налогообложения НДС

Относительно некоторых вопросов налогообложения НДС   
МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ l ЗБОРIВ УКРАÏНИ

    ЛИСТ

   від 19.12.2013 р. № 17865/16199-99-19-04-02-15

   
   
   
Всеукраïнська професiйна громадська органiзацiя
    «Спiлка податкових консультантiв Украïни»
    01104, м.Киïв, вул Горького, 13, оф. 7.
   
    Головне управлнiня Мiндоходiв у м.Киϵвi

   
   
Про розгляд листа

   
    Мiнiстерство доходiв i зборiв Украïни розглянуло лист Всеукраïнськоï професiйноï громадськоi органiзацiï “Спiлка податкових консультантiв Украïни» вiд 19.04.2013 № 830 щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартiсть та повiдомляϵ.
   
    Вiдповiдно до пункту 201.10 статтi 201 Податкового кодексу Украïни (далi – Кодекс) податкова накладна видаϵться платником податку, який здiйснюϵ операцiï з постачання товарiв/послуг, на вимогу покупця та ϵ пiдставою для нарахування сум податку, що вiдносяться до податкового кредиту.
   
    У разi вiдмови продавця товарiв/услуг надати податкову накладну або в разi порушення ним порядку ïï заповнення та/або порядку реϵстрацiï в Єдиному реϵстрi покупець таких товарiв/послуг маϵ право додати до податковоï декларацiï за звiтний податковий перiод заяву iз скаргою на такого постачальника, яка ϵ пiдставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копiï товарних чекiв або iнших розрахункових документiв, що засвiдчують факт сплати податку у зв´язку з придбанням таких товарiв/услуг або копiï первинних документiв, складених вiдповiдно до Закону Украïни «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Украïни», що пiдтверджують факт отримання таких товарiв/послуг.
   
    Надходження такоï заяви iз скаргою ϵ пiдставою для проведення документальноï позаплановоï визноï перевiрки зазначеного продавця для з´ясування достовiрностi та повноти нарахування ним зобов´язань з податку за такою операцiϵю.
   
    Тобто, скарга на постачальника подаϵться у випадку вiдмови постачальника товарiв/послуг надати податкову накладну або в разi порушення ним порядку ïï заповнення та/або порядку реϵстрацiï в Єдиному реϵстрi податкових накладних.
   
    В той же час, Законом Украïни вiд 24.10.2013 № 657-VII«Про внесення змiн до Податкового кодексу Украïни щодо облiку та реϵстрацiï платникiв податкiв та удосконалення деяких положень», до пункту 201.10 статті 201 Кодексу внесено змiни, якими визначено, що право на подання скарги на постачальника зберігається за платником протягом 60 календарних днiв, що настають за граничним терміном подання податкової декларацiï за звiтний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок заповнення та/або порядок реϵстрацiï в Єдиному реϵстрi».
   
    Таким чином, починаючи з 1 сiчня 2014 року у випадку вiдмови постачальника товарiв/послуг надати податкову накладну або в разi порушення ним порядку заповнення та/або рестрацiï в Єдиному реϵстрi податкових накладних, право покупця додати до податкової декларацiï заяву iз скаргою на постачальника, яка ϵ пiдставою для включення сум податку до складу податкового кредиту, зберігатиметься за ним протягом 60 календарних днiв, що настають за граничним термiном подання податковоï декларацiï за звiтний (податковий) перiод, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок ïï заповнення та/або порядок реϵстрацiï в Єдиному реϵстрi.
   
    Заступник Мiнiстра
А.П.Ιгнатов

   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам