Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обложения НДС операций, связанных с реализацией имущества, находящегося в распоряжении Чопской таможни Миндоходов

Относительно обложения НДС операций, связанных с реализацией имущества, находящегося в распоряжении Чопской таможни Миндоходов   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 31.12.2013 р. N 18943/6/99-99-19-04-02-15

   Міністерство доходів і зборів України розглянуло звернення Закарпатської регіональної філії ДП МВС України "Спецсервіс" від 25.11.2013 р. N 8 щодо оподаткування податком на додану вартість операцій, пов'язаних із реалізацією майна, яке перебуває у розпорядженні Чопської митниці Міндоходів, та повідомляє таке.
   
   Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 р. N 1340 затверджено Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним (далі - Постанова N 1340).
   
   Відповідно до пункту 2 Постанови N 1340 кошти, одержані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, та іншого майна, що переходить у власність держави, крім вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, та коштів, зазначених у пункті 3 Постанови N 1340, зараховуються до державного бюджету за вирахуванням сум комісійної винагороди, що надається підприємству, установі, організації, якій доручається розпоряджатися майном згідно з укладеною угодою.
   
   Комісійна винагорода, розмір якої не повинен перевищувати 20 відсотків суми коштів, одержаних від реалізації майна, встановлюється на договірній основі.
   
   Відповідно до підпункту 197.1.26 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) звільняються від оподатковування податком на додану вартість операції з передачі конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 184 Митного кодексу України), у розпорядження державних установ або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або постачання згідно із законодавством, а також операції з безоплатної передачі зазначеного в цьому пункті майна у випадках, визначених законодавством, у володіння і користування державних органів, установ (організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також закладів, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.
   
   Операції з подальшого постачання зазначених товарів оподатковуються на загальних підставах.
   
   Пунктом 189.4 статті 189 Кодексу визначено, що базою оподаткування для товарів/послуг, що передаються/отримуються у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління, є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку, встановленому статтею 188 Кодексу.
   
   Згідно із пунктом 188.1 статті 188 Кодексу база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій - не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 Кодексу) з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів), а також збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку).
   
   До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.
   
   Дата збільшення податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів та без права власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими статтями 187 і 198 Кодексу (пункт 189.4 статті 189 Кодексу).
   
   Як зазначено у зверненні платника, Чопською митницею Міндоходів, яка не зареєстрована як платник податку на додану вартість, було передано до Закарпатської регіональної філії ДП МВС України "Спецсервіс" майно на реалізацію, яке перебувало у розпорядженні вказаної митниці, та у подальшому реалізовано зазначеним платником.
   
   Враховуючи зазначене, операція з передачі Чопською митницею Міндоходів до Закарпатської регіональної філії ДП МВС України "Спецсервіс" майна для подальшої його реалізації є операцією, що звільняється від оподаткування податком на додану вартість. При цьому операції Закарпатської регіональної філії ДП МВС України "Спецсервіс" з подальшої реалізації такого майна оподатковуються податком на додану вартість у загальновстановленому порядку.
   
   Отже, Закарпатська регіональна філія ДП МВС України "Спецсервіс" при здійсненні операції з постачання майна, переданого Чопською митницею Міндоходів на реалізацію, зобов'язана визначити податкові зобов'язання з податку на додану вартість за операцією з постачання такого майна та за комісійною винагородою, отриманою за послуги по реалізації такого майна.
   
   При цьому сума податку на додану вартість, отримана Закарпатською регіональною філією ДП МВС України "Спецсервіс" від покупця майна у складі вартості такого майна, та сума податку, обрахована із отриманої комісійної винагороди, підлягає відображенню у податковій декларації з податку на додану вартість головного ДП МВС України "Спецсервіс" за звітний (податковий) період та сплаті до бюджету у визначеному порядку.
   
   Кошти, отримані Закарпатською регіональною філією ДП МВС України "Спецсервіс" від реалізації майна, за вирахуванням суми податку на додану вартість та комісійної винагороди, підлягають перерахуванню Чопській митниці Міндоходів.
   
   
   Заступник Міністра
   
А. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам