Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно обработки некоторых проблемных вопросов таможенного дела

Относительно обработки некоторых проблемных вопросов таможенного дела   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.05.2014 р. № 8766/6/99-99-24-02-03-15
   
   Щодо опрацювання деяких проблемних питань митної справи

   
   Міністерством доходів і зборів України опрацьовано лист Громадської ради при Міністерстві доходів і зборів України від 18.04.2014 № 47 стосовно опрацювання деяких проблемних питань митної справи та розгляду зведеного переліку питань стосовно однозначного застосування законодавчих та нормативно-правових актів, які відносяться до компетенції Міндоходів України.
   
   За результатами опрацювання поданих матеріалів надаємо інформацію по проблемних питаннях, наведених у переліку (додаються).
   
   Додаток: згадане по тексту на 10 арк.
   
   Заступник МіністраВ. П. Науменко
   
   
Додаток

   
   
Інформація
   по проблемних питаннях

   

   Питання 1, Питання 7.1 та Питання 10.
   
   Наприкінці 2013 року Управлінням організації митного контролю та оформлення підготовлено проект наказу "Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій".
   
   Після проведення організаційних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 67 "Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів", вказаний проект наказу буде доопрацьований з урахуванням змін у законодавстві та пропозицій, зазначених у листі Громадської ради при Міністерстві доходів і зборів України від 18.04.2014 № 47, та направлений для погодження відповідним структурним підрозділам.
   
   Питання 2.
   
   Департаментом митної справи підготовлено лист на адресу Національного банку України щодо приведення Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34, у відповідність до Положення про порядок встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 496.
   
   Вказаний лист знаходиться на підписі у заступника Міністра доходів і зборів України.
   
   Питання 3.1.
   
   Відповідно до ч. 5 ст. 94 Конституції України Закон України набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування. Згідно із Прикінцевими положеннями Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" від 27.03.2014 № 1166-VII, зміни до цього Закону (крім окремих) набирають чинності з 1 квітня 2014 року.
   
   Враховуючи, що Закон розпочав дію відповідно до вимог Конституції, процедура його офіційного опублікування не порушена.
   
   Питання 3.2.
   
   Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства" від 10 квітня 2014 року № 1200 (набрав чинності з 19 квітня 2014 року) підпункт "в" пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України викладено у новій редакції, яка врегулювала оподаткування постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів та медичних виробів.
   
   Зокрема, ставка податку на додану вартість встановлена у розмірі 7 відсотків як по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, так і по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
   
   Питання 3.3.
   
   Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 118 "Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків" затверджено перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків, та визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2011 р. № 867 "Питання звільнення виробів медичного призначення від оподаткування податком на додану вартість".
   
   Питання 3.4.
   
   27.03.2014 прийнято Закон України № 1166 "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" (далі - Закон № 1166), яким внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) щодо оподаткування акцизним податком. В зв'язку з необхідністю удосконалення окремих положень діючого законодавства, зокрема положень Закону № 1166, Верховною Радою України 10.04.2014 за № 1200 було прийнято Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства" (далі - Закон № 1200), в тому числі в частині набрання чинності нових ставок акцизного податку.
   
   Відповідно до Закону № 1200 виключено із Перехідних положень Кодексу ставки податку на тютюнові вироби та мінімальне акцизне податкове зобов'язання, встановлене на 2015 рік.
   
   Відповідно до розділу II Закону № 1200 збільшення акцизного податку та мінімального акцизного податкового зобов'язання на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну набирає чинності з 1 липня 2014 року.
   
   Таким чином, немає необхідності окремо надавати роз'яснення щодо порядку оподаткування тютюнової сировини, тютюнових відходів, тютюну та замінників тютюну, інших, промислового виробництва, оскільки розділом II Закону № 1200 це чітко встановлено.
   
   Питання 3.5 та Питання 4 (4.1, 4.2, 4.3).
   
   З 01 січня 2014 року набув чинності Закон України "Про Митний тариф України" від 19 вересня 2013 року № 584 (далі - Закон), товарна номенклатура якого базується на системі опису та кодування товарів 2012 року.
   
   У зв'язку з цим Міністерством доходів і зборів України розроблено та затверджено наказом Міндоходів від 22 січня 2014 року № 54 Перехідні таблиці від Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) версії 2007 року до УКТ ЗЕД версії 2012 року.
   
   На виконання пункту 3 Плану організації виконання Закону України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 30 жовтня 2013 року (протокол № 61), центральним органам виконавчої влади листом Міндоходів від 27.11.2013 № 18423/5/99-99-24-02-03-16 надіслані Перехідні таблиці від версії УКТ ЗЕД 2007 року до версії УКТ ЗЕД 2012 року для підготовки та приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України від 19.09.2013 № 584-VII. Крім того, у Міністерстві доходів і зборів України затверджений наказ від 22.01.2014 № 54 "Про затвердження Перехідних таблиць від УКТ ЗЕД версії 2007 р. до УКТ ЗЕД версії 2012 р.".
   
   На цей час існують нормативно-правові акти з питань нетарифного регулювання, які містять коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, що відповідають кодам УКТ ЗЕД версії 2007 року.
   
   До приведення положень нормативно-правових актів у відповідність до Закону при митному оформленні товарів та у разі постачання окремих товарів на території України переведення кодів з УКТ ЗЕД версії 2007 року на УКТ ЗЕД версії 2012 року слід здійснювати відповідно до норм зазначеного наказу та положень УКТ ЗЕД, у редакції Закону України від 19.09.2013 № 584-VII "Про Митний тариф України".
   
   Ознайомитися із Інформаційним повідомленням щодо застосування Перехідних таблиць від УКТ ЗЕД версії 2007 року до УКТ ЗЕД версії 2012 року при митному оформленні товарів та у разі постачання окремих товарів на території України та з наказом Міндоходів від 22 січня 2014 року № 54 можна на офіційному веб-порталі відомства. Інформаційне повідомлення розміщено за адресою Головна > Міністерство > Структура > Апарат > 19 Департамент нормотворчої та законодавчої роботи з питань оподаткування > Повідомлення, наказ Міндоходів від 22 січня 2014 року № 54 за посиланням http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/mitne-zakonodavstvo/nakazi/63017.html.
   
   Також інформуємо, що відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 650 "Про затвердження Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 липня 2012 р. за № 1085/21397, рішення про визначення коду товару має бути відкликано, якщо воно суперечить законодавству України з питань митної справи внаслідок змін у ньому.
   
   Отже, митниці Міндоходів, враховуючи зміни у митному законодавстві, пов'язаному з набуттям чинності з 01.01.2014 р. Закону України "Про Митний тариф України" від 19.09.2013 № 584-VII, товарною номенклатурою якого є нова редакція УКТ ЗЕД, яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів 2012 року, відкликають свої рішення про визначення коду товару у разі зміни кодів УКТ ЗЕД.
   
   Питання 3.6.
   
   Згідно положень Закону України "Про Митний тариф України", який набрав чинності 01.01.2014 р., група товарів 87 включає товарну позицію 8711 90, що в свою чергу включає відповідну підкатегорію з описом товару. Отже, оподаткування відбуватиметься за ставками та за описом товару (продукції), встановленими пп. 215.3.7 п. 215.3 статті 215 Кодексу.
   
   Щодо коду товару (продукції) згідно УКТ ЗЕД 8716 10 99 00, який згадується в листі, зазначаємо, що такий код в пп. 215.3.8 п. 215.3 статті 215 Кодексу відсутній, отже, товар за цим кодом УКТ ЗЕД не є підакцизним.
   
   Питання 5.1.
   
   Відповідно до частини третьої статті 247 Митного кодексу України митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється в будь-якому митному органі з пред'явленням їх цьому органу, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
   
   Непоодинокі випадки, коли підприємство з урахуванням найбільш оптимального варіанту реалізації зовнішньоекономічних операцій здійснює вибір місця митного оформлення поза місцем обліку підприємства (тобто в інших регіонах України).
   
   У разі виникнення у таких випадках необхідності виконання митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів або поза робочим часом, установленим для них, стає проблематичним оформлення звернення тільки у паперовому вигляді.
   
   Зважаючи на викладене, з метою оперативного виконання митних формальностей та дотримання строку митного оформлення, встановленого частиною першою статті 255, було передбачено подання звернення у електронному вигляді.
   
   При цьому форма звернення, яка надана у Додатку до наказу Міндоходів від 16.12.2013 № 804 "Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них", роздруковується, заповнюється і в електронному вигляді направляється до органу доходів і зборів, який здійснює митне оформлення. Зазначений порядок не потребує та не передбачає доопрацювання програмного забезпечення.
   
   Додатково інформуємо, що проект вищезазначеного наказу був оприлюднений 4 листопада 2013 року на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України (www.minrd.gov.ua) у розділі "Регуляторна політика" та з 4 листопада 2013 року по 4 грудня 2013 року був розміщений на Урядовому порталі у рубриці "Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів". За результатами громадського обговорення зауважень та пропозицій не надходило.
   
   Питання 6.
   
   Наказ Міндоходів України № 15 від 14.01.2014 "Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності" розроблений на виконання 68 статті Митного кодексу України та положень Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 428. Пояснення до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД) запроваджуються як допоміжний робочий матеріал при класифікації товарів за УКТ ЗЕД для забезпечення одноманітної інтерпретації та застосування УКТ ЗЕД.
   
   Наказ Міністерства доходів і зборів України № 15 від 14.01.2014 "Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності" набув чинності з 14 січня 2014 року.
   
   Водночас повідомляємо про те, що класифікація товарів для митних цілей, зокрема прийняття рішень про класифікацію товарів, здійснюється виключно згідно з положеннями УКТ ЗЕД, яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів 2012 року та є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 19.09.2013 № 584-VII "Про Митний тариф України", який набув чинності з 1 січня 2014 року, незалежно від наявності чи відсутності пояснень до УКТ ЗЕД.
   
   Стаття 67 Митного кодексу України передбачає, що УКТ ЗЕД складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів та затверджується законом про Митний тариф України.
   
   Законом України від 19.09.2013 № 584-VII "Про Митний тариф України" затверджено Митний тариф на основі Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, побудованої на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2012 року, що містить Основні правила інтерпретації УКТ ЗЕД, примітки, додаткові примітки до розділів, груп і товарних підпозицій.
   
   Таким чином, класифікація товарів здійснюється відповідно до Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, приміток, додаткових приміток до розділів, груп і товарних підпозицій.
   
   При цьому статтею 68 Кодексу встановлено, що ведення УКТ ЗЕД здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   
   Ведення УКТ ЗЕД передбачає розроблення пояснень і рекомендацій до УКТ ЗЕД та забезпечення їх опублікування з метою своєчасного ознайомлення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з рішеннями та інформацією (крім тих, що є конфіденційними) щодо питань класифікації товарів та про застосування УКТ ЗЕД.
   
   Виходячи з вищевказаного, вважаємо, що питання класифікації товарів врегульовано вищевказаними законодавчими актами України.
   
   Питання 7.2 та Питання 7.3.
   
   Відповідно до правил заповнення графи 47 митної декларації, визначених главою 2 розділу 2 Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651, якщо товар не є об'єктом оподаткування відповідним митним платежем, відомості про нараховування такого платежу в графі не наводяться.
   
   Для надання інформації щодо порядку застосування кодів звільнень від сплати митних платежів залежно від обраного митного режиму, заходів гарантування необхідно залучати Департамент координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування.
   
   Питання 7.4.
   
   Питання гарантій забезпечення виконання зобов'язань перед митними органами визначені положеннями розділу X Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI (далі - Кодекс).
   
   Відповідно до частини першої статті 305 Кодексу у випадках, визначених цим Кодексом, виконання зобов'язань осіб, що випливають з митних процедур, забезпечуються шляхом надання митним органам забезпечення сплати митних платежів у способи, передбачені для відповідної митної процедури.
   
   Статтею 306 Кодексу визначено, що способами забезпечення сплати митних платежів є:
   
   1) фінансові гарантії;
   
   2) гарантування на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року;
   
   3) гарантування на умовах Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рік) із застосуванням книжки (карнету) А.Т.А.
   
   Відповідно до частини другої статті 305 Кодексу надання митним органам забезпечення сплати митних платежів є обов'язковим при ввезенні на митну територію України та/або переміщенні територією України прохідним та внутрішнім транзитом товарів за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
   
   Перелік товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 461.
   
   Відповідно до підпункту "б" пункту 2 частини другої статті 91 Кодексу внутрішнім транзитом є переміщення товарів від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України.
   
   Згідно з частиною шостою статті 96 Кодексу при вивезенні за межі митної території України товарів, поміщених у митні режими експорту, реекспорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території, положення глави 17 Кодексу "Транзит" застосовуються з моменту початку переміщення зазначених товарів з митного органу відправлення і до моменту пред'явлення їх митному органу призначення.
   
   До таких положень глави 17 Кодексу, зокрема, відноситься положення щодо необхідності забезпечення виконання зобов'язань із сплати митних платежів відповідно до розділу X Кодексу.
   
   Слід зазначити, що внесені постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 № 879 зміни до Постанови № 461 стосовно ненадання гарантій під час переміщення товарів внутрішнім транзитом з наступним їх поміщенням у митний режим переробки на митній території за умови гарантування дотримання умов перебування товарів у митному режимі переробки на митній території не можуть бути застосовані до переміщення товарів у митний режим реекспорту після завершення переробки та переміщення їх у внутрішньому транзиті до пункту вивезення за межі митної території України.
   
   Таким чином, вимоги щодо гарантування реекспорту при вивезенні готової продукції після переробки встановлені законодавчо, а не листами Держмитслужби, як це викладено в поставленому питанні.
   
   Питання 8.
   
   Згідно з частиною восьмою статті 257 Митного кодексу України (далі - Кодекс) митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється органами доходів і зборів на підставі митної декларації, до якої декларант залежно від митних формальностей, установлених Кодексом для митних режимів, та заявленої мети переміщення вносить, крім інших відомостей, код товару згідно з УКТ ЗЕД і митну вартість товарів та метод її визначення.
   
   Частинами першою та третьою статті 260 Кодексу визначено, що у разі якщо декларант або уповноважена ним особа не володіє точними відомостями про характеристики товарів, які необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, він може подати органу доходів і зборів тимчасову митну декларацію на такі товари за умови, що вона містить дані, достатні для поміщення їх у заявлений режим.
   
   У разі подання відповідно до ст. 260 Кодексу тимчасової митної декларації декларант або уповноважена ним особа повинні протягом строків, визначених відповідно до Кодексу, подати органу доходів і зборів додаткову декларацію, яка містить точні відомості про товари, задекларовані за попередньою, тимчасовою або періодичною митною декларацією, що подавалися б у разі декларування цих товарів за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку (частина перша ст. 261 Кодексу).
   
   Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа (далі - Порядок виконання митних формальностей) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 631 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.08.2012 за № 1360/21672).
   
   Пунктом 1.12 Порядку виконання митних формальностей визначено, зокрема, наступне: якщо законами України та/або іншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи не передбачено інше, виконання митних формальностей за тимчасовою митною декларацією та додатковою декларацією здійснюється відповідно до Порядку виконання митних формальностей з урахуванням необхідності виконання окремих митних формальностей залежно від типу митної декларації, митного режиму, особливостей переміщення, установлених для окремих митних режимів, засобів та способів переміщення товарів.
   
   Пунктом 4.5 Порядку виконання митних формальностей передбачено, що при здійсненні митного оформлення митної декларації виконується, в тому числі, перевірка правильності визначення митної вартості товарів.
   
   Відповідно до положень статті 52 Кодексу заявлення митної вартості товарів здійснюється декларантом або уповноваженою ним особою під час декларування товарів.
   
   Згідно з частиною першою статті 54 Кодексу контроль правильності визначення митної вартості товарів здійснюється органом доходів і зборів під час проведення митного контролю і митного оформлення шляхом перевірки числового значення заявленої митної вартості.
   
   Орган доходів і зборів під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів зобов'язаний здійснювати контроль заявленої декларантом або уповноваженою ним особою митної вартості товарів шляхом перевірки числового значення заявленої митної вартості, наявності в поданих зазначеними особами документах усіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.
   
   Таким чином, при декларуванні товарів за додатковою декларацією до тимчасової митної декларації орган доходів і зборів зобов'язаний здійснювати контроль правильності визначення митної вартості товарів відповідно до положень статті 54 Кодексу.
   
   Також інформуємо, що відповідно до частини другої статті 69 Кодексу органи доходів і зборів здійснюють контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТ ЗЕД.
   
   Відомості про визначення митної вартості повинні базуватися на об'єктивних (тобто правильних, вичерпних) даних, підтверджених відповідними документами.
   
   Якщо під час проведення досліджень встановлені характеристики товару, які впливають на визначення ціни товару, має проводитись контроль правильності визначення митної вартості товарів за додатковою декларацією.
   
   За результатами здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів орган доходів і зборів визнає заявлену декларантом або уповноваженою ним особою митну вартість чи приймає письмове рішення про її коригування відповідно до положень статті 55 Кодексу.
   
   У випадку прийняття рішення про коригування митної вартості товарів та незгоди з ним декларант має право оскаржити його в порядку, передбаченому главою 4 Кодексу.
   
   Разом з тим випуск товарів у вільний обіг під гарантії відповідно до частини сьомої статті 55 Кодексу неможливий, оскільки товар вже випущений у вільний обіг за тимчасовою митною декларацією.
   
   Відповідь на Питання 9 та Питання 10 надано вище по тексту.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6131 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам