Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно определения критериев для применения IТ-льготы

Относительно определения критериев для применения IТ-льготы   

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.09.2013 р. N 10464/6/99-99-19-03-02-15
   
   Щодо визначення критеріїв для застосування ІТ-пільги
   (Витяг)


   
   Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист щодо критеріїв суб'єктів індустрії програмної продукції (далі - суб'єкт ІПП) при застосуванні особливостей оподаткування.
   
   1. Підпунктом 1.4 п. 15 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (далі - ПКУ) встановлені критерії визначення суб'єктів ІПП, які можуть скористатись особливостями оподаткування прибутку підприємств.
   
   Так, суб'єкт господарювання протягом попередніх чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів сукупно одночасно відповідає таким критеріям:
   
   1) питома вага доходів суб'єкта від здійснення видів економічної діяльності, визначених у пп. 1.5 цього пункту, становить не менш як 70 відсотків доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;
   
   2) первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів суб'єкта перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
   
   3) у суб'єкта відсутній податковий борг;
   
   4) щодо суб'єкта судом не прийнято постанови про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
   
   Наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2013 р. N 12 (далі - Наказ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.01.2013 р. за N 199/22731, встановлені Порядок ведення реєстру, форми реєстраційної заяви, заяви про анулювання реєстрації та свідоцтва про реєстрацію суб'єктів ІПП, які застосовують особливості оподаткування.
   
   Відповідно до п. 2.1 цього Порядку для отримання Свідоцтва суб'єкт ІПП подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням Реєстраційну заяву з позначкою "Реєстрація".
   
   Реєстраційна заява подається керівником або представником суб'єкта ІПП (з документальним підтвердженням особи та повноважень) до відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку звітного (податкового) кварталу, з якого зазначений суб'єкт передбачає отримати право на використання особливостей оподаткування.
   
   У Реєстраційній заяві зазначаються підстави для реєстрації суб'єкта як суб'єкта ІПП.
   
   З метою визначення наявності права суб'єкта ІПП на застосування особливостей оподаткування у Реєстраційній заяві зазначаються види економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг в індустрії програмної продукції згідно з пп. 1.6 п. 15 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу із зазначенням відповідних кодів видів економічної діяльності на основі Національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 (із змінами) (далі - КВЕД-2010).
   
   Дані Реєстраційної заяви мають бути достовірними та відповідати даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр).
   
   Таким чином, подана заява та відповідність вищевказаним критеріям у кожному з чотирьох звітних (податкових) кварталів є підставою для включення до Реєстру суб'єктів ІПП, які застосовують особливості оподаткування.
   
   2. Одним із критеріїв відповідно абзацу 2 пп. 1.4 п. 15 підрозділу 10 розділу XX ПКУ є дотримання суб'єктом господарювання протягом попередніх чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів суми первісної вартості основних засобів та/або нематеріальних активів суб'єкта, яка повинна перевищувати 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
   
   Первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів суб'єкта зазначається у таблиці 3 реєстраційної заяви суб'єкта ІПП як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування, затвердженої Наказом.
   
   Останнім абзацом пп. 1.4 п. 15 підрозділу 10 розділу XX ПКУ передбачено, що у разі невідповідності діяльності суб'єкта цим критеріям такий платник податків має провести нарахування податків і виконати дії в порядку та за правилами, передбаченими пп. 1.7 п. 15 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, а контролюючий орган приймає рішення про анулювання свідоцтва про реєстрацію суб'єкта ІПП програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування, у порядку, передбаченому в підпункті 1.8 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.
   
   Таким чином, для перебування в Реєстрі суб'єктів ІПП як суб'єктів, які застосовують особливості оподаткування, необхідне дотримання критеріїв, визначених у пп. 1.4 п. 15 підрозділу 10 розділу XX ПКУ на кінець кожного з чотирьох звітних (податкових) кварталів.
   
   3. У розрахунку критерію щодо вартості основних засобів та нематеріальних активів приймають участь суми первісної вартості основних засобів та/або нематеріальних активів.
   
   Підпунктом 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 ПКУ визначено, що основні засоби - це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).
   
   Підпунктом 14.1.120 п. 14.1 ст. 14 ПКУ визначено, що нематеріальні активи - право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами.
   
   Термін "невиробничі основні засоби" означає необоротні матеріальні активи, які не використовуються в господарській діяльності платника податку (п. 144.3 ст. 144 ПКУ).
   
   Таким чином, у розрахунку цього критерію приймають участь суми первісної вартості основних засобів та/або нематеріальних активів, які використовуються в господарській діяльності платника податку.
   
   4. Терміни, протягом яких суб'єкт господарювання зобов'язаний відповідати критеріям, визначені пп. 1.4 п. 15 підрозділу 10 розділу XX ПКУ і становлять чотири послідовні звітні (податкові) квартали.
   
   Таким чином, визначення питомої ваги доходів суб'єкта від здійснення видів економічної діяльності, визначених у пп. 1.5 п. 15 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, здійснюється у кожному з чотирьох звітних (податкових) кварталів, які передують звітному (податковому) кварталу, з якого зазначений суб'єкт передбачає отримати право на використання особливостей оподаткування.
   
   Заступник Міністра
   
А. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам