Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно определения ответственных должностных лиц плательщика налогов

Относительно определения ответственных должностных лиц плательщика налогов   

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.06.2013 р. N 4730/5/99-99-15-01-05-16


   
   Міністерство доходів і зборів України за результатами розгляду листа щодо визначення відповідальних посадових осіб платника податків у межах компетенції повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 15.1 статті 15 Податкового кодексу (далі - Кодекс) платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з ПКУ або податковими законами, і на яких покладено обов'язок щодо сплаті податків і зборів згідно з Кодексом.
   
   Платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (пункт 110.1 статті 110 Кодексу).
   
   Згідно з нормами примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України (далі - Кримінальний кодекс) службовими особами (у статтях 364, 365, 368, 3681, 369 Кримінального кодексу) є особи, які постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також займають постійно або тимчасово в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних чи комунальних унітарних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
   
   Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому, адміністративному або судовому органі іноземної держави, а також інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема, для державного органу або державного підприємства), а також посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені).
   
   Визначення посадової особи органів управління товариства наведено в статті 23 Закону України "Про господарські товариства", із змінами та доповненнями, а також у статті 2 Закону України "Про державну службу".
   
   Відповідно до статей 1632, 1642, 1644, 1651 і 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення до посадових осіб виходячи з узагальненої практики органів, що розглядають справи про адміністративні правопорушення, відносяться службовці підприємств, установ та організацій, що мають право здійснювати в межах своєї компетенції владні організаційно-розпорядчі дії, що мають юридично значимі наслідки (наприклад, давати обов'язкові вказівки, розпоряджатися кредитами, наймати і звільняти працівників, вживати заходів заохочення і дисциплінарного впливу).
   
   Відповідно до статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних почав бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності.
   
   Враховуючи вищевикладене, керівники підприємства (голова правління, президент, генеральний директор, директор, заступник директора, головний бухгалтер) незалежно від форм власності підприємств є посадовими особами.
   
   Заступник Міністра
   А. Ігнатов

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам