Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно порядка корректировки налогового кредита при переходе плательщика НДС на применение специального режима налогообложения НДС в сфере сельского хозяйства

Относительно порядка корректировки налогового кредита при переходе плательщика НДС на применение специального режима налогообложения НДС в сфере сельского хозяйства   
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.04.2013 р. N 1585/6/99-99-19-04-02-15-22

   
   Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист щодо порядку коригування податкового кредиту при переході платника податку на додану вартість на застосування спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість у сфері сільського господарства і повідомляє.
   
   Правила застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства визначаються статтею 209 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
   
   Пунктом 209.1 статті 209 розділу V Кодексу визначено, що резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 209.6 цієї статті (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування.
   
   З метою застосування спеціального режиму оподаткування сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (пункт 209.6 статті 209 розділу V Кодексу).
   
   Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування сільськогосподарське підприємство реєструється у відповідному органі державної податкової служби з дотриманням правил та у строки, що визначені статтею 183 Кодексу для реєстрації платників податків на додану вартість (пункт 209.10 статті 209 розділу V Кодексу).
   
   Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування подає податкову декларацію у строки та в порядку, що встановлені для інших платників податку. Форма податкової декларації, яка подається сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування, затверджується відповідно до пункту 201.15 статті 201 Кодексу.
   
   Як зазначено у зверненні платника, спеціальний режим оподаткування у галузі сільського господарства, рибальства та лісництва підприємство почало застосовувати з 1 березня 2013 року. Відповідно до пункту 6 розділу I Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. N 1492 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. N 1342, зареєстрованого в Мін'юсті України 08.01.2013 р. за N 79/22611, який набрав чинності з 01.04.2013 р.), передбачено, що платники податку, які згідно зі статтею 209 розділу V Кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, крім загальної декларації з податку на додану вартість подають податкову декларацію з податку на додану вартість з позначкою "0121", яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму.
   
   Відповідно до підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 Кодексу до виробничих факторів, за рахунок яких формується податковий кредит, відносяться товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.
   
   У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.
   
   Враховуючи вищевикладене, після реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування підприємство повинне подавати до податкового органу за місцем реєстрації податкові декларації з податку на додану вартість з позначкою "0110" та "0121".
   
   При цьому суми податку на додану вартість, які були нараховані (сплачені) при придбанні товарів (послуг) в попередніх звітних періодах та включені до складу податкового кредиту таких попередніх звітних періодів, на дату переходу на спеціальний режим оподаткування залишаються невикористаними, мають бути розподілені на ті, які використовуються в сільськогосподарському виробництві (діяльності, на яку поширюється спеціальний режим оподаткування), та ті, які використовуються в іншій діяльності платника.
   
   Такий розподіл має бути відображений у податковій звітності за березень 2013 року шляхом перенесення частки податкового кредиту із податкової декларації з податку на додану вартість з позначкою "0110" (вказується зі знаком "-" в рядку 16.2) до податкової декларації з податку на додану вартість з позначкою "0121" (вказується зі знаком "+" до рядка 16.2).
   
   
   Заступник Міністра
   
А. Ігнатов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам